• LANGUAGE
 • ភាសាខ្មែរ

OWNDAYS

 • ភាសាខ្មែរ
言語選択ボタン

OWNDAYS MEETS

SHUZO NAGUMO SHUZO NAGUMO_01

ជាដំបូង សូមប្រាប់ពួកយើងថាតើ “អ្នកលាយភេសជ្ជៈ” មានន័យដូចម្តេច?

ពាក្យ “អ្នកលាយភេសជ្ជៈ” លេចមានដំបូងក្នុងពាក់កណ្តាលទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1990 ក្រោយពាក្យថា “វិទ្យាខាងលាយភេសជ្ជៈ” ត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្ហាញនូវបរិបទនៃ “មុខវិទ្យានៃការលាយបញ្ចូលគ្នា” ឬ “ជាទស្សនៈវិទ្យានៃការលាយបញ្ចូលគ្នា”។
ខណៈដែលមនុស្សខ្លះបានទៅជួបនឹង OWNDAYS អំពីការនៅតែបន្តភ្លក់រសជាតិនៃ “ការក្រឡុកបែបបុរាណ” ដូចជា martinis និង gimlets វាមានចលនាផ្សេងទៀតជាពិសេសនៅបរទេស សម្រាប់ការប្រើប្រាស់គ្រឿងផ្សុំណាមួយក្នុងការខំប្រឹងប្រែងបំពេញឲ្យចេញទៅតែមួយ ជាការក្រឡុកដើម។

ពាក្យថ្មីកើតមានឡើងរវាងពាក់កណ្តាលទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1990 ទៅឆ្នាំ 2000 នៅពេលដែលការច្នៃប្រឌិតអំពីការក្រឡុកត្រូវបានប្រើស្មារតីដូចជាស្រា vodka ផ្សុំជាមួយទឹកផ្លែឈើស្រស់ ដើមថ្នាំ និងគ្រឿងទេសផ្សេងៗ ប៉ុន្តែមិនរួមបញ្ចូលដំណើរការផ្សុំដូចជាការផ្តោតអារម្មណ៍ និងស្រា liqueurs ដែលបានពី “ការក្រឡុងបញ្ចូលគ្នា” និងអ្នកដែលធ្វើការក្រឡុកនេះមកពីអ្នកលាយភេសជ្ជៈជំនួសឲ្យអ្នកក្រឡុកស្រា។

SHUZO NAGUMO SHUZO NAGUMO_02

តើលោកឈប់ធ្វើការក្នុងរង្កសាលយ៉ាងដូចម្តេចដែរ?

នៅពេលខ្ញុំមានអាយុអាចផឹកស្រាបាននៅអាយុ 20 ឆ្នាំ វាបង្ហាញថាខ្ញុំមិនអាចដោះស្រាយអ្វីបានគ្រប់រឿងទេ... ហើយខ្ញុំមិនចូលចិត្តស្រាបៀរ ដែលវាកម្រិតលើជម្រើសរបស់ខ្ញុំចំពោះការក្រឡុកស្រាដែលស្ត្រីតែងផឹក។
ខ្ញុំក៏មិនចូលចិត្ត shochu (ស្មារតីជាតិនិយមរបស់ជប៉ុន) ទោះក្នុងទម្រង់ណាមួយលាយជាមួសូដា ឬក្រឡុក ប៉ុន្តែមានថ្ងៃមួយមិត្តរបស់ខ្ញុំម្នាក់ធ្វើស្រាក្រឡុកដោយប្រើ shochu ឲ្យខ្ញុំ ហើយវាមានរសជាតិអស្ចារ្យសម្រាប់ខ្ញុំ។
ខ្ញុំគិតថាវាពិតជាចាប់អារម្មណ៍ដែលថាមិនត្រឹមតែខ្ញុំដែលអាចផឹកអ្វីខ្លះបានដែលខ្ញុំមិនចូលចិត្ត ប៉ុន្តែវាក៏មានរសជាតិឆ្ងាញ់ផងដែរ។ ខ្ញុំពិតជាចាប់អារម្មណ៍ដែលថារសជាតិអាចប្តូរទាំងស្រុង ហើយដែលអ្នកអាចយកការប្តូរនេះផ្លាស់ភ្លាមៗ។ កាលដែលខ្ញុំពិនិត្យមើលស្ថានភាពទាំងស្រុងត្រូវបានប្តូរភ្លាមៗនិងទាំងស្រុង ហើយនោះជាការចាប់ផ្តើមសំណួរក្នុងការក្លាយជាអ្នក្រឡុកស្រា។

រោយមកខ្ញុំបានឃើញសៀវភៅមួយក្បាលឈ្មោះ “ការក្រឡុងស្រាត្រជាក់” ដែលនិពន្ធដោយអ្នកក្រឡុកស្រាដ៏ល្បីម្នាក់មកពីទីក្រុងឡុងដ៍ឈ្មោះ Ben Reed ហើយខ្ញុំបានបង្កើនការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្នុងវិទ្យាលាយស្រានេះ។ ក្នុងសៀវភៅនេះមានការក្រឡុងស្រស់ៗជាច្រើន ដែលថ្មីៗនៅពេលនោះ ដូចជាម៉ាទីនីឆូកូឡា និងស្តប៊ើរី និង basil ម៉ាទីនី ហើយដែលប្រភេទនៃការក្រឡុងទាំងនេះមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់រូបខ្ញុំ។
រោយមក ចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគឺទៅកាន់ប្រទេសផ្សេង ហើយខ្ញុំចង់បានបទពិសោធពីបរទេសអំពីវប្បធម៌នៃការក្រឡុកស្រា និងរៀនអំពីទំនោចុងក្រោយ ហើយខ្ញុំក៏បានតាំងចិត្តថាក្លាយជាកូនជាងសិក្សានៅទីក្រុងឡុងដ៍រយៈពេលមួយឆ្នាំ។

SHUZO NAGUMO SHUZO NAGUMO_03

លោកគឺជាម្ចាស់រង្គសាល ដូច្នេះតើលោកគិតថាវាជាអ្វីដែលទាមទារសម្រាប់រង្គសាល?

វាជាការពិតដែលអ្នកមានមិត្តភ័ក្រច្រើន។
តាមពិត នៅតាមរង្គសាលនីមួយៗ អ្នកជួបម្ហូបថ្មី និងភេសជ្ជៈថ្មី ការប្រគុំតន្ត្រីនៅទីនោះ អ្នក្រឡុកស្រា និងអតិថិជនផ្សេងទៀត។ នៅរង្គសាលរបស់ខ្ញុំក៏មានសៀវភៅជាច្រើនប្រភេទសម្រាប់អាន ដូចនេះអ្នកអាចជួបសៀវភៅថ្មីផងដែរ។ ខ្ញុំគិតថារង្គសាលជាកន្លែងដែលគួផ្តល់នូវរបស់ទាំងនេះដល់អ្នកចូលមកថ្មីៗ ហើយយើងសង្ឃឹមថាចាប់ពីទស្សនៈរបស់អតិថិជនការជួបរបស់ថ្មីៗទាំងនេះនឹងល្អប្រសើរ ដូចនេះយើងចង់ធ្វើឲ្យរង្គសាលក្លាយជាកន្លែងដែលអ្នកអាចមានការជួបនូវរបស់អស្ចារ្យផ្សេងៗផងដែរ។

វិទ្យាលាយស្រាគឺជាវិទ្យាសេរី និងមានការច្នៃប្រឌិតក្នុងការបញ្ចូលការក្រឡុកថ្មីៗ ហើយការធ្វើដូច្នេះគឺសប្បាយផងដែរ។
តាមពិតទាំងនេះជារបស់ដែលអ្នកត្រូវទទួលបាន ប៉ុន្តែដោយមានការកម្សាន្តដោយការបង្កើតគំនិតថ្មីក្នុងទម្រង់ណាមួយដែលអ្នកចូលចិត្តគឺសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំគិតថាដើម្បីអាចឆ្ពោះទៅមុខ និងបង្កើតអ្វីដែលថ្មីសុទ្ធ និងវត្ថុដើមគឺពិតជារីករាយណាស់។

SHUZO NAGUMO SHUZO NAGUMO_04

“ការឆ្ពោះទៅមុខដោយអំណត់ក្នុងការបង្កើតទម្លាប់ថ្មី”

តើមានការប្រឈមដែលអ្នកចង់ជួបនៅអនាគតឬទេ?

មានការបង្កើតទម្លាប់ជាច្រើននៅក្នុងឧស្សាហកម្មរង្គសាល ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាបាត់នូវធាតុដើម។
ខ្ញុំកំពុងរៀបចំគម្រោងបើករង្គសាលទីបីរបស់ខ្ញុំនៅខែកក្កដា ហើយខ្ញុំចង់ធ្វើវាឲ្យទៅជារង្គសាលដែលពុំធ្លាប់ឃើញមានពីមុនក្នុងប្រទេសជប៉ុន។ ខ្ញុំរំពឹងថាអត្ថន័យរបស់វាគឺខ្ញុំមានការប្រាថា្នចង់បង្កើតទម្លាប់ថ្មី។

ខ្ញុំចង់បង្កើតការក្រឡុកស្រា និងស្មារតីដែលថ្មីទាំងស្រុង។
រឿងផ្សុំដែលមានភាគតិចនៅជប៉ុនដូចជាស្មៅ wasabi, yuzu, sansho, bamboo និងដែលមានរស់ជាតិតែមួយ ដូច្នេះខ្ញុំចង់បង្កើតការក្រឡុកស្រាដែលមានតែមួយគត់នៅជប៉ុនដោយប្រើផលិតផលទាំងនេះ និងចាប់ផ្តើមលក់នៅអាស៊ី អ៊ឺរ៉ុប និងអាមេរិក។
អ្នកត្រូវមានការអនុញ្ញាតជាមុនសិន មុនពេលអ្នកចាប់ផ្តើមបង្កើត និងលក់ ដូច្នេះនៅពេលខ្ញុំបំពេញលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ ខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងចាប់ផ្តើមបង្កើតលើឆាកអន្តរជាតិ។

សម្ភាសន៍៖ ខែមីនា ឆ្នាំ2014

Guest Select

អ្នកក្រឡុកស្រាតែងតែបង្ហាញដោយចលនាដោយសារប្រភេទនៃការងាររបស់គេ។ ពួកគេត្រូវក្រឡុកភេសជ្ជៈ ក្រឡុកចុះឡើងទៅឆ្វេងទៅស្តាំ ដូច្នេះខ្ញុំគិតថា នៅពេលវាមកជិតវ៉ែនតាបញ្ហាសំខាន់គឺត្រូវសមល្អបំផុត។ វ៉ែនតាដែលខ្ញុំកំពុងពាក់ថ្ងៃនេះនៅជាប់បានល្អនៅកន្លែងដែលយើងដាក់វាបើទោះបីខ្ញុំក្រឡុងយ៉ាងណាក្តី ហើយវាមានអារម្មណ៍ល្អប្រសើរដែលពាក់វា។ ខ្ញុំចូលចិត្តការរចនាបែបបុរាណ ហើយនៅពេលខ្ញុំនៅរង្គសាល ឬក្នុងស្ថានភាពដូចនោះ ខ្ញុំតែងតែពាក់ជាមួយអាវធំ និងមានចងបូ ហេតុនេះខ្ញុំជ្រើសយកវ៉ែនតាទាំងនេះពីព្រោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាសមនឹងខ្ញុំណាស់។ ពួកគេមិនត្រឹមតែមានអារម្មណ៍ល្អនៅពេលខ្ញុំពាក់ វ៉ែនតាមិនជ្រុះនៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើការងារ ហើយខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តការចនានេះផងដែរ។

OWNDAYS SWA2009

BRAND: OWNDAYS
P/No.: SWA2009
COLOR: C3: Brown Demi

SHUZO NAGUMO SHUZO NAGUMO_05
SHUZO NAGUMO プロフィール

SHUZO NAGUMO

អ្នកលាយភេសជ្ជៈ

Profile

បានចាប់ផ្តើមធ្វើការនៅក្នុងរង្គសាលនៅឆ្នាំ 1998 នៅរង្គសាល X-Marks ចំណុចក្នុងតំបន់ Ikebukuro នៃទីក្រុងតូក្យូ ជាអ្នកលាយភេសជ្ជៈសំខាន់បំផុតរបស់ប្រទេសជប៉ុន លោក Shuzo Nagumo ធ្វើការវិនិយោគហាងក្រឡុងស្រាថ្មីៗដោយគ្មានទីបញ្ចប់ដោយជំនាញរបស់គាត់នៃការកាត់បច្ចេកវិទ្យា និងសម្ភារៈ។
រោយពីបានធ្វើការងារនៅតាមរង្គសាលជាច្រើនក្នុងទីក្រុងតូក្យូ នៅខែកក្កដា ឆ្នាំ 2006 គាត់បានសម្រេចចំណាយពេលមួយឆ្នាំនៅប្រទេសអង់គ្លេសមុនពេលបើកហាងខ្លួនឯង។
គាត់បានធ្វើការនៅ “Nobu London” ក្នុងសណ្ឋាគារ Metropolitan នៃទីក្រុងឡុងដ៍មុនពេលធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅអ៊ឺរ៉ុប និងបន្ទាប់មកត្រឡប់មកជប៉ុននៅខែសីហា ឆ្នាំ 2007។
ក្រោយពីចាប់ផ្តើមការងារនៅ “XEX Atago” នៃទីក្រុងតូក្យូក្នុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2007 គាត់បានក្លាយជាប្រធានអ្នក្រឡុកស្រាដែលទើបដំណើរការថ្មីឈ្មោះ “XEX Tokyo” ក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំដដែល។
នៅខែមរា ឆ្នាំ2009 គាត់បានបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះស្មារតី និងការចែករំលែក ហើយដោយការបើករង្គសាលពីរកន្លែងឈ្មោះ “codename MIXOLOGY” ក្នុងទីក្រុងតូក្យូ និងគម្រោងបើករង្គសាលទីបីនៅក្នុងទីក្រុងឈ្មោះ “មន្ទីរពិសោធន៍ MIXOLOGY” នៅខែកក្កដា។

SHUZO NAGUMO x OWNDAYS

Archive

 • Ham Tran
  #17 Bianca Balbuena / អ្នកផលិតខ្សែភាពយន្ត
 • Bernard Chauly
  #16 Bernard Chauly / នាយកប្រត្តិបត្តិខ្សែភាពយន្ត
 • Ham Tran
  #15 Ham Tran / អ្នកនិពន្ធខ្សែភាពយន្ត, អ្នកកែសម្រួល, នាយកគ្រប់គ្រងទូរទៅ
 • Yuni Hadi
  #14 Yuni Hadi / ជាអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្ត
 • Mike Havenaar / កីឡាករទាត់បាល់អាជីព
  #13 Mike Havenaar / កីឡាករទាត់បាល់អាជីព
 • SABU / 映画監督
  #12 SABU / ជាអ្នកដឹកនាំរឿង
 • KENSHI HIROKANE / វិចិត្រករគូរូបតុក្កតា
  #11 KENSHI HIROKANE / វិចិត្រករគូរូបតុក្កតា
 • Chocomoo / ជាងគំនូរ
  #10 Chocomoo / ជាងគំនូរ
 • HITOSHI UEDA / ស្ថាបត្យករ
  #09 HITOSHI UEDA / ស្ថាបត្យករ
 • SHUZO NAGUMO / អ្នកលាយភេសជ្ជៈ
  #08 SHUZO NAGUMO / អ្នកលាយភេសជ្ជៈ
 • KEITA SUZUKI / កីឡាករទាត់បាល់អាជីព
  #07 KEITA SUZUKI / កីឡាករទាត់បាល់អាជីព
 • RYU KOSHINO / អតីតសមាជិក Takarazuka Revue
  #06 RYU KOSHINO / អតីតសមាជិក Takarazuka Revue
 • TAKANORI GOMI / សិល្បករក្បាច់គុនចម្រុះ
  #05 TAKANORI GOMI / សិល្បករក្បាច់គុនចម្រុះ
 • KEISUKE OKUNOYA / នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនសម្លៀកបំពាក់
  #04 KEISUKE OKUNOYA / នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនសម្លៀកបំពាក់
 • AKIYO NOGUCHI / អ្នកឡើងភ្នំសេរីអាជីព
  #03 AKIYO NOGUCHI / អ្នកឡើងភ្នំសេរីអាជីព
 • YOHEI SHINOMIYA / អតីតកីឡាករបាល់ឱប
  #02 YOHEI SHINOMIYA / អតីតកីឡាករបាល់ឱប
 • JUN HAGAN / អ្នកបង្ហាញម៉ូត និងរចនាម៉ូត
  #01 JUN HAGAN / អ្នកបង្ហាញម៉ូត និងរចនាម៉ូត

Guest Select

អ្នកក្រឡុកស្រាតែងតែបង្ហាញដោយចលនាដោយសារប្រភេទនៃការងាររបស់គេ។ ពួកគេត្រូវក្រឡុកភេសជ្ជៈ ក្រឡុកចុះឡើងទៅឆ្វេងទៅស្តាំ ដូច្នេះខ្ញុំគិតថា នៅពេលវាមកជិតវ៉ែនតាបញ្ហាសំខាន់គឺត្រូវសមល្អបំផុត។ វ៉ែនតាដែលខ្ញុំកំពុងពាក់ថ្ងៃនេះនៅជាប់បានល្អនៅកន្លែងដែលយើងដាក់វាបើទោះបីខ្ញុំក្រឡុងយ៉ាងណាក្តី ហើយវាមានអារម្មណ៍ល្អប្រសើរដែលពាក់វា។ ខ្ញុំចូលចិត្តការរចនាបែបបុរាណ ហើយនៅពេលខ្ញុំនៅរង្គសាល ឬក្នុងស្ថានភាពដូចនោះ ខ្ញុំតែងតែពាក់ជាមួយអាវធំ និងមានចងបូ ហេតុនេះខ្ញុំជ្រើសយកវ៉ែនតាទាំងនេះពីព្រោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាសមនឹងខ្ញុំណាស់។ ពួកគេមិនត្រឹមតែមានអារម្មណ៍ល្អនៅពេលខ្ញុំពាក់ វ៉ែនតាមិនជ្រុះនៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើការងារ ហើយខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តការចនានេះផងដែរ។

OWNDAYS SWA2009

BRAND: OWNDAYS
P/No.: SWA2009
COLOR: C3: Brown Demi

SHUZO NAGUMO SHUZO NAGUMO_05