BUTTERFLY EFFECT

brand visual

BUTTERFLY EFFECT

“អានុភាពចលាចល”៖ ជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលគ្រាន់តែជាការភ្លឺផ្លិបផ្លែតនៃរូបមេអំប៉ៅនៅក្នុងទីកន្លែងមួយ ដែលផ្តល់នូវអានុភាពខ្លះដល់អាកាសធាតុនៅទីតាំឆ្ងាយក្នុងអនាគត។ ដូចពាក្យនេះបានបង្ហាញ ការផ្លាស់ប្តូរតូចៗរត់មករកអ្នក ដែលបង្កើតជាឱកាសធំមួយ។ ជាមួយនឹងការបន្ថែមរបស់យើង ការរចនាយ៉ាងបំពាន យើងសង្ឃឹមថាវានឹងជាចំណុចមួយដែលជាការផ្លាស់ប្តូរតូចចំពោះអ្នក។

items

BUTTERFLY EFFECT Products

BRAND