• LANGUAGE
 • ភាសាខ្មែរ

OWNDAYS

 • ភាសាខ្មែរ
言語選択ボタン

AIR Ultem Mid 2015

AIR Ultem image1
9.4g

Concept of AIR Ultem

ដងប្រភេទ “AIR Ultem” ត្រូវបានផលិតតែមួយគត់ និងសម្ភារៈបត់បែនយ៉ាងជាប់ហៅថា “Ultem” ដែលធ្វើឲ្យដងវ៉ែនតាស្រាលជាងវ៉ែនតាមុន និងមានទម្ងន់ 9.4 ក្រាមប៉ុណ្ណោះ។ ទស្សនៈនៃម៉ាកនេះគឺ “ទន់ដូចស្រាបបក្សី និងស្រាលដូចខ្យល់”។ វត្ថុធាតុនេះត្រូវបានទទួលការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំង និងត្រូវបានប្រើបង្កើតគ្រឿងបន្លាស់របស់យាន្តអវកាស និងយន្តហោះ សម្រាប់ទម្ងន់ស្រាលបំផុត និងងាយបត់ប៉ែនបំផុត ធន់នឹងកម្តៅ និងអណ្តាតភ្លើង។ ភាពបត់បែនសំណាក់នៃ AIR Ultem បានឆ្លងកាត់ការពិនិត្យផ្ទៃក្នុង ដែលអនុវត្តដោយអ្នកជំនាញវ៉ែនតានៃប្រទេសជប៉ុន និងវិទ្យាស្ថានស៊ើបអង្កេតវ៉ែនតាដ៏ពេញនិយម ដើម្បីធានាសម្ពាតលើស 10,000 ដងដោយគ្មានខូច។ ដងវ៉ែនតាក៏ត្រូវបានឆ្លងកាត់ការពិនិត្យភាពធន់ និងការខូចដង ផ្អែកតាមស្តង់ដារឧស្សាហកម្មជប៉ុន (JIS B 7285:2008)៖ វ៉ែនតា AIR Ultem ត្រូវបានបង្ហាញថាដំណើរការយ៉ាងល្អសម្រាប់ជីវិតប្រចំាថ្ងៃ។ ដោយមានការរចនាយ៉ាងច្រើនម៉ូត ជាទម្រង់ និងពណ៌ផ្សេងៗសម្រាប់ទាំងស្រ្តី និងបុរស ម៉ាកនេះពេញនិយមខ្លាំងណាស់។

Light as the feather - AIR Ultem

វត្ថុធាតុថ្មីបានបង្ហាញនូវដងវ៉ែនតាស្រាលគួឲ្​យភ្ញាក់​ផ្អើល ទម្ងន់ត្រឹម 9.4 ក្រាម។* ទន់ដូចស្លាបបក្សី ស្រាលដូចខ្យល់។

អ្នកអាចស្វែងរកវ៉ែនតាដែលអ្នកពេញចិត្តពីហាងរបស់យើងដែលមាន 16 ពណ៌។

*ទម្ងន់ 9.4 ក្រាមគឺគិតតែដងទទេ មិនគិតកញ្ចក់ឡើយ។ ហើយទម្ងន់ខុសគ្នាអាស្រ័យលើម៉ូត។

ស្រាល និងស្វិត

Light and Tough

នៃសោភណ្ឌភាព និងមុខងារ។

AIR Ultem image2

មុខងារ

Functionality

មុខងារតួនាទី

AIR Ultem image3
ទម្រង់ត្រចៀកពិសេសអាចរក្សាការបត់យ៉ាងល្អ និងការពារខ្ចៅមិនឲ្យរលុង។
ជ័រដើមអាចរក្សាវ៉ែនតារបស់អ្នកជាប់បានល្អនៅលើផ្ទៃមុខ។
ទ្រនាបខ្ទង់ត្រមុះត្រូវបានធ្វើទម្រង់តែមួយគត់ដូចស្លាបសត្វ និងសមរម្យ។
វត្ថុធាតុដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់ដងវ៉ែនតា Air Ultem ត្រូវបានផ្តល់ការយល់ព្រមដោយរដ្ឋបាលឱសថ និងអាហារនៃសហរដ្ឋអាមេរិក។
AIR Ultem 本体

វត្ថុធាតុដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់ដងវ៉ែនតា Air Ultem ត្រូវបានផ្តល់ការយល់ព្រមដោយរដ្ឋបាលឱសថ និងអាហារនៃសហរដ្ឋអាមេរិក។

AIR Ultem 丁番

ទម្រង់ត្រចៀកពិសេសអាចរក្សាការបត់យ៉ាងល្អ និងការពារខ្ចៅមិនឲ្យរលុង។

AIR Ultem 丁番

ទ្រនាបខ្ទង់ត្រមុះត្រូវបានធ្វើទម្រង់តែមួយគត់ដូចស្លាបសត្វ និងសមរម្យ។

AIR Ultem 先セル

ជ័រដើមអាចរក្សាវ៉ែនតារបស់អ្នកជាប់បានល្អនៅលើផ្ទៃមុខ។

បច្ចេកវិទ្យា

Technology

បច្ចេកវិទ្យា

AIR Ultem បានឆ្លងផុត “ការធ្វើតេស្តភាពជាប់” និង”ការធ្វើតេស្តខូចដង” ដែលត្រូវអនុវត្តដោយស្តង់ដារឧស្សាហកម្មជប៉ុន (JIS B 7285:2008) ហើយក៏បានជាប់លើសពី10,000 ដងនៃការធ្វើតេស្តការសម្តែងព្រះវិហារជាមួយវ៉ែនតាជប៉ុន និងវិទ្យាស្ថានស៊ើបអង្កេតវ៉ែនតាដ៏ល្បី។ ភាពបត់បែន និងជាប់នៃ AIR Ultem គឺអ្នកមិនធ្លាប់ដឹងឡើយ។

 • icon-lightភាពស្រាល និងស្វិត នោះវាមិនងាយបែក សូម្បីអ្នកបុក ឬជុលវាក្តី។
 • icon-planeUltem គឺជាវត្ថុធាតុថ្មីកំពុងត្រូវបានសម្លឹងមើល ត្រូវបានប្រើជាផ្នែកនៃយាន្តអវកាស និងយន្តហោះ។
 • icon-ecoFDA (រដ្ឋបាលឱសថ និងអាហារ) ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានឯកភាពនូវបរិយាកាសស្និតស្នាល។
 • icon-heatភាពមិនឆេះ និងធន់នឹងកម្តៅ មិនងាយត្រូវខូចដោយសារកម្តៅឡើយ។
 • icon-safeប្រឆាំងសារធាតុគីមី ធានាវត្ថុធាតុដែលត្រូវបានប្រើជាសម្ភារៈវេជ្ជាសាស្ត្រ។

ការធ្វើតេស្តអនុវត្តព្រះវិហាររបស់ស្តង់ដារឧស្សាហកម្មជប៉ុន

រូវបានអនុវត្តតេស្តខ្លះផ្អែកលើស្តង់ដារឧស្សាហកម្ម​ជប៉ុន (JIS B 7285:2008) ដូចជា “ការធ្វើ​តេស្តភាពយឺតស្វិត” “ការធ្វើតេស្តភាពធន់” និង “ការធ្វើតេស្តភាពធន់បន្ថែមទៀត”។ “ការធ្វើតេស្តភាពធន់បន្ថែមទៀត" គឺមិនមានភាពមុខប្រក្រតីទោះចំពោះ “ការធ្វើតេស្តស្តង់ដារបន្ថែម 4,500 ដង”។

សែបន្ទាប់

Lineup

ខ្សែបន្ទាប់

OT2025A_01
OT2025A_02
OT2025A_03
OT2025A_04
OT2025A_05
OT2025A_06
OE2513_01
OE2513_02
OE2513_03
OE2513_04
OE2513_05
OE2513_06
OE2514_01
OE2514_02
OE2514_03
OE2514_04
OE2514_05
OE2514_06
OE2518_01
OE2518_02
OE2518_03
OE2518_04
OE2518_05
OE2518_06
OF2005_01
OF2005_02
OF2005_03
OF2005_04
OF2005_05
OF2005_06
OF2006_01
OF2006_02
OF2006_03
OF2006_04
OF2006_05
OF2006_06
OK2001_01
OK2001_02
OK2001_03
OK2001_04
OK2001_05
OK2001_06
OT2019_01
OT2019_02
OT2019_03
OT2019_04
OT2019_05
OT2019_06
OT2021_01
OT2021_02
OT2021_03
OT2021_04
OT2021_05
OT2021_06
OT2026_01
OT2026_02
OT2026_03
OT2026_04
OT2026_05
OT2026_06
OU2001_01
OU2001_02
OU2001_03
OU2001_04
OU2001_05
OU2001_06
OU2002_01
OU2002_02
OU2002_03
OU2002_04
OU2002_05
OU2002_06
OU2003_01
OU2003_02
OU2003_03
OU2003_04
OU2003_05
OU2003_06
OF2001_01
OF2001_02
OF2001_03
OF2001_04
OF2001_05
OF2001_06
OF2002_01
OF2002_02
OF2002_03
OF2002_04
OF2002_05
OF2002_06
OM2001_01
OM2001_02
OM2001_03
OM2001_04
OM2001_05
OM2001_06
 • thumb_OT2025A
 • thumb_OE2513
 • thumb_OE2514
 • thumb_OE2518
 • thumb_OF2005
 • thumb_OF2006
 • thumb_OK2001
 • thumb_OT2019
 • thumb_OT2021
 • thumb_OT2026
 • thumb_OU2001
 • thumb_OU2002
 • thumb_OU2003
 • thumb_OF2001
 • thumb_OF2002
 • thumb_OM2001

"ULTEM" ត្រូវបានចុះបញ្ជីជាពាណិជ្ជនាមរបស់ក្រុមហ៊ុន SABIC Innovative Plastics IP B.V.

Return to TOP