OWNDAYS

mobstyle
mobstyle

គម្រោងផ្នែកទីIV៖ MOBSTYLES x វិចិត្រករផ្សេងៗ x OWNDAY
MOBSTYLES x OWNDAYS បានសហការជាមយតន្ត្រីករជាច្រើន។ ផ្នែកទីប្រាំនៃស៊េរីគឺជាការសហការជាមួយវិចិត្រករនាំមុខបីនាក់ពីជប៉ុន។
Chocomoo, កីឡករប្រដាល់ JUNTARO និង KAZZROCK ម្នាក់ៗបានបង្ហាញទស្សនៈរបស់ខ្លួនអំពីដងវ៉ែនតា OWNDAYS។ ជាដងវ៉ែនតាដែលមានការបង្កើតថ្មី និងវិចិត្រសិល្បៈត្រូវបានបញ្ចេញ!

interview
lowiq01 pic
lowiq01 name

ជាវិចិត្រករនៅ Kyoto ត្រូវបានទទួលស្គាល់ពីការបង្កើតសិល្បផប់របស់គាត់។
ដៃរបស់គាត់ទាំងអស់គឺល្អឯក។ គាត់គូលើគ្រប់ជំនាញទាំងអស់លួ​ហើយនាងបានសហការជាមួយជនជាតិជប៉ុន និងសាខានៅ​បរទេសដូចជា JOYRICH, H&M និង HELLZ BELLZ បន្ថែម​ទៅលើស្នាដៃរបស់នាង។ នាងបានបន្ថែមការងាររបស់នាងគ្រប់​ផ្នែកដោយផ្តល់ស្នាដៃសម្រាប់តារាចម្រៀងជប៉ុនដូចជា AI​និងKyary Pamyu Pamyu និងបានបង្កើតស្លាកកម្មវិធីទូរសព្ទ​ចល័តមួយ។ ដោយមានការបត់បែនដូចស្លាបដែលបង្ហាញនៅក្នុង​ទស្សនាវដី និងសារព័ត៌មានបរទេស ធ្វើឲ្យនាងការចាប់អារម្មណ៍​សម្រាប់ខ្លួននាង។

Web :http://chocomoo.blogspot.jp
twitter :https://twitter.com/YukaChocomoo

logo metal

ដងត្រចៀកវ៉ែនតា MOB007-C1 ត្រូវរចនាដោយ Chocomoo
ទស្សនរបស់ Chocomoo ត្រូវបានពិពណ៌នានៅលើដងត្រចៀកវ៉ែនម៉ូណូច្រូម (ផ្នែកចំហៀងនៃដងវ៉ែនតា)។ សាររបស់នាងត្រូវបានសរសេរនៅលើដងទាំងពីរ ហើយជារចនាបទតែមួយគត់គឺ kawaii!
រចនាសម្រាប់ការបង្ហាញម៉ូតដូចជាផ្នែកមួយនៃសិល្បៈផប់។

logo metal 1
Nose Pads Nose Pads 1

ដងត្រចៀកវ៉ែនតា MOB007-C1 ត្រូវរចនាដោយ Chocomoo
ទស្សនរបស់ Chocomoo ត្រូវបានពិពណ៌នានៅលើដងត្រចៀកវ៉ែនម៉ូណូច្រូម (ផ្នែកចំហៀងនៃដងវ៉ែនតា)។ សាររបស់នាងត្រូវបានសរសេរនៅលើដងទាំងពីរ ហើយជារចនាបទតែមួយគត់គឺ kawaii!
រចនាសម្រាប់ការបង្ហាញម៉ូតដូចជាផ្នែកមួយនៃសិល្បៈផប់។

 • artists 1
 • artists 14
 • artists 15
lowiq01 pic
lowiq01 name

BOXER JUNTARO: ជាវិចិត្រករ (1975 ~) BOXER JUNTARO បានបង្រានខ្លួនគាត់គូ និងបង្កើតម៉ាក BOXER។ បន្ថែមពីការគូលើរូបគំនូដោយពណ៌ផ្សេង ដោយការបាញ់ និងលាប គាត់ចង់លាបថ្នាគជញ្ជាំង និងធ្វើការសម្តែងផាត់ពណ៌។ នៅឆ្នាំ2014 គាត់បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Red Bull Ignition 2014 ជាវិចិត្រករឯក ហើយក៏បាននាំជញ្ជាំងគំនូពេញមួយក្រុង Los Angeles, New York និង Jamaica សម្រាប់រយៈពេលមួយខែផងដែរ។
មោះម៉ាក និងវិចិត្រកម្មរបស់គាត់ឈ្មោះ BOXER ដែលជាអាជីពរបស់គាត់ពីមុន ជាកីឡាករប្រដាល់។

Web :http://boxerjuntaro.com
twitter :https://twitter.com/BOXERjuntaro

logo metal

ដងវ៉ែនតា MOB007-C2 ត្រូវបានរចនាដោយ BOXERJUNTARO
វាគឺជាពិភពទាំងស្រុងរបស់ BOXER JUNTARO។ ដងត្រចៀកវ៉ែនតា (ផ្នែកចំហៀងនៃដងវ៉ែនតា)ត្រូវបានតុបតែងដោយរចនាបទវិចិត្រសិល្បផប់ដ៏ល្បី។
ការរចនាសិល្បរបស់ BOXER JUNTARO នៃពណ៌សខ្មៅគឺត្រូវបានបង្ហាញ។ ការរចនាស្រស់ស្អាតនឹងធ្វើឲ្យការរស់នៅកាន់តែសប្បាយ។

logo metal 1
Nose Pads Nose Pads 1

ដងវ៉ែនតា MOB007-C2 ត្រូវបានរចនាដោយ BOXERJUNTARO
វាគឺជាពិភពទាំងស្រុងរបស់ BOXER JUNTARO។ ដងត្រចៀកវ៉ែនតា (ផ្នែកចំហៀងនៃដងវ៉ែនតា)ត្រូវបានតុបតែងដោយរចនាបទវិចិត្រសិល្បផប់ដ៏ល្បី។
ការរចនាសិល្បរបស់ BOXER JUNTARO នៃពណ៌សខ្មៅគឺត្រូវបានបង្ហាញ។ ការរចនាស្រស់ស្អាតនឹងធ្វើឲ្យការរស់នៅកាន់តែសប្បាយ។

 • artist2
 • artist6
 • artist7
 • artist8
lowiq01 pic
lowiq01 name

ជាអ្នករចនាក្រាហ្វិកសិល្បគំនូរពីប្រទេសជប៉ុន។ KAZZROCK បានបង្កើតអង្គការមួយហៅថា VANGUARD សម្រាប់ការសម្តែងតាមផ្លូវផ្សេងៗដូចជាការរាំហីបហប់ និងគំនូរនៅដើមទសវត្សឆ្នាំ 1990។ ដោយបានទៅអាមេរិក្រោយពីនោះ គាត់បានចូលរួមក្នុងអង្គការសិល្បគំនូរមួយឈ្មោះ CBS ក្នុងរដ្ឋ Los Angeles ដែលគាត់ជាសមាជិកជាតិជប៉ុនតែម្នាក់គត់។ គាត់បានបងកើតក្រុមហ៊ុន VANGUARD Co., Ltd និងត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានប្រតិបត្តិនៅដើមឆ្នាំ 2000។ ជាអ្នកជំនាញសិល្បគំនូរក្នុងប្រទេសជប៉ុន គាត់នៅតែពង្រីកជំនាញរបស់គាត់ និងបង្ហាញទេព្យកោសល្យចម្រុះរបស់ក្នុងផ្នែកជាច្រើន។

Web :http://www.kazzrock.com
twitter :https://twitter.com/kroriginal

logo metal

ដងត្រចៀកវ៉ែនតា MOB007-C3 ត្រូវបានរចនាដោយ KAZZROCK
ជាការចនាដែលមានតែមួយគត់របស់ KAZZROCK។ ការរចនាល្អប្លែងបង្ហាញនូវវត្តមានមានអត្ថន័យ។ ដងត្រចៀកវ៉ែនតា (ផ្នែកខាងនៃដងវ៉ែនតា) មានជាពណ៌សខ្មៅ។ ផ្នែកម្ខាងៗមានរចនាបទផ្សេងៗ ដែលវាចម្លែក ប៉ុន្តែស្រស់ស្អាតហើយនឹងធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំ!

logo metal 1
Nose Pads Nose Pads 1

ដងត្រចៀកវ៉ែនតា MOB007-C3 ត្រូវបានរចនាដោយ KAZZROCK
ជាការចនាដែលមានតែមួយគត់របស់ KAZZROCK។ ការរចនាល្អប្លែងបង្ហាញនូវវត្តមានមានអត្ថន័យ។ ដងត្រចៀកវ៉ែនតា (ផ្នែកខាងនៃដងវ៉ែនតា) មានជាពណ៌សខ្មៅ។ ផ្នែកម្ខាងៗមានរចនាបទផ្សេងៗ ដែលវាចម្លែក ប៉ុន្តែស្រស់ស្អាតហើយនឹងធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំ!

 • artist9
 • artist10
 • artist3
Original Spectacle Case Original Spectacle Case 1

ចុងនៃដងត្រចៀកវ៉ែនតា
ការតុបតែងនៅលើចុងនៃដងត្រចៀកខាងឆ្វេងនឹងបម្រើជាការស្តាប់សំឡេង។ វាត្រូវបានផលិតជាពិសេសសម្រាប់គម្រោងខួបទី 15 នៃ Mobstyles។

Nose Pads Nose Pads 2

ប្រអប់វ៉ែនតាហ្ស៊ីន / ក្រណាត់ជូតហ្ស៊ីន
ប្រអប់វ៉ែនតាហ្ស៊ីនរបស់ MOBSTYLES ត្រូវបានផលិតពីស៊ីលីកូន៖ វាមានទម្ងន់ស្រាល និងការរចនាឯក។
កន្លែងចាប់កាន់នៃប្រអប់វ៉ែនតាបានបង្កប់សញ្ញារបស់ OWNDAYS និង MOBSTYLES TOKYO។ ក្រណាត់ជូនពណ៌លឿងដែលមានរូបផ្កាយពណ៌ខៀវពីនៅជុំវិញជាមួយនឹងឡូហ្គូរបស់ MOBSTYLES និង OWNDAYS។

logo metal

ចុងនៃដងត្រចៀកវ៉ែនតា
ការតុបតែងនៅលើចុងនៃដងត្រចៀកខាងឆ្វេងនឹងបម្រើជាការស្តាប់សំឡេង។ វាត្រូវបានផលិតជាពិសេសសម្រាប់គម្រោងខួបទី 15 នៃ Mobstyles។

logo metal 1
Nose Pads

ប្រអប់វ៉ែនតាហ្ស៊ីន / ក្រណាត់ជូតហ្ស៊ីន
ប្រអប់វ៉ែនតាហ្ស៊ីនរបស់ MOBSTYLES ត្រូវបានផលិតពីស៊ីលីកូន៖ វាមានទម្ងន់ស្រាល និងការរចនាឯក។
កន្លែងចាប់កាន់នៃប្រអប់វ៉ែនតាបានបង្កប់សញ្ញារបស់ OWNDAYS និង MOBSTYLES TOKYO។ ក្រណាត់ជូនពណ៌លឿងដែលមានរូបផ្កាយពណ៌ខៀវពីនៅជុំវិញជាមួយនឹងឡូហ្គូរបស់ MOBSTYLES និង OWNDAYS។

Nose Pads 1
lineup
title1
 • mob007−c1
 • mob007-c2
 • mob007-c3
mob0017 mob0027 mob0037
shop
archive
 • secretbase
 • bonehead
 • ryotamura
 • lowiq01
 • brahman
 • 10feet