OWNDAYS

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการได้ที่

フリーダイアル(ฟรี)

※ ยกเว้นวันนักขัตฤกษ์

[เวลาทำการ] จ.-ศ. 9:30 - 18:30

フリーダイヤル
言語選択ボタン

2020.03.19 สำคัญ

แจ้งกำหนดการนำเข้าสินค้า GUNDAM HEAD CASE ล่าช้าเนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรนา(COVID-19)

ตามที่ได้มีประกาศไปแล้วก่อนหน้านี้เรื่องกำหนดการขนส่งสินค้า GUNDAM HEAD CASE ล่าช้าเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่(COVID-19) ในประเทศจีน ปัจจุบันรัฐบาลจีนได้อนุมัติให้โรงงานต่างๆกลับมาดำเนินงานได้ตามปกติอีกครั้ง

บริษัทฯจึงขอแจ้งให้ท่านทราบว่าสินค้าจะมีกำหนดส่งในช่วงเดือนมิถุนายน 2020 เป็นต้นไป สำหรับลูกค้าที่จองสินค้าไว้ล่วงหน้า ทางบริษัทฯจะติดต่อไปเมื่อมีกำหนดการส่งสินค้าที่แน่ชัดในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
หากท่านมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ได้ที่เบอร์ 1800-999-366(โทรฟรี) ในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 09:30-18:30น.