OWNDAYS

言語選択ボタン

Tròng kính phẳng chiết suất cao miễn phụ thu

薄型非球面レンズ追加料金0円

Giá

Không tính thêm phí cho tròng kính phẳng chiết suất cao với các loại độ bất kì
Hệ thống giá của các cửa hàng kính khác thường không đơn giản,
một số phí phụ thu đã được giấu đi.
OWNDAYS làm cho hệ thống giá đơn giản và dễ hiểu – chúng tôi cung cấp tròng kính phẳng chiết suất cao không mất thêm phí, không có vấn đề gì với các loại độ bất kì. Các khoản phí mà bạn phải trả cho một cặp kính cơ bản đã được niêm yết trên mỗi gọng kính trong các cửa hàng.

お渡しまでの最速時間20分
フレーム約1,200種類,薄型非球面レンズ¥4,780+税~
  • メガネレンズ交換サービス
  • メガネレンズ交換レシピ
  • メガネレンズ交換Q&A
  • レンズについて