OWNDAYS

言語選択ボタン

品質へのこだわり

Chất Lượng Cao

Mọi loại kính của OWNDAYS được trưng bày tại cửa hàng đều là những sản phẩm nguyên gốc được chúng tôi lên ý tưởng, thiết kế và sản xuất. Hơn nữa, mọi quy trình cần thiết từ phân phối đến kinh doanh cho các cửa hàng bán lẻ đều được thực hiện bởi OWNDAYS.

ハンドメイド
* Mọi loại kính của OWNDAYS đều là hàng thủ công. OWNDAYS luôn cẩn thận lắp ráp từng bộ phận chi tiết của kính từ những phần cơ bản.
  • メガネレンズ交換サービス
  • メガネレンズ交換Q&A
  • レンズについて
  • 安心保証 10カ条