BUTTERFLY EFFECT

brand visual

BUTTERFLY EFFECT

Câu chuyện một con bướm vỗ cánh ở nơi này có thể gây ra một sự ảnh hưởng đến thời tiết trong tương lai ở một nơi xa hơn là một ví dụ minh họa cho lý thuyết “hiệu ứng cánh bướm”. Về sau, hiệu ứng này trở thành tên gọi học thuyết mang ý nghĩa nhân văn và khoa học lớn lao.

Bên cạnh đó, “BUTTERFLY EFFECT” còn mang một thông điệp: sự thay đổi nhỏ có thể đem lại những biến đổi to lớn. Với thiết kế độc đáo và mạnh mẽ, chúng tôi hy vọng những chiếc gọng kính này sẽ là một gợi ý thay đổi nhỏ cho bạn.

items

BUTTERFLY EFFECT

BRAND