+NICHE

brand visual

+NICHE

NICHE: Những không gian chưa được khám phá – một bộ sưu tập kính mát tiên phong được sinh ra từ những quan điểm chưa được khai phá của chất liệu và thiết kế.

Với ý tưởng mang đến sự khác biệt, OWNDAYS đã tái sinh sự quyến rũ bên trong mỗi chất liệu, và đồng thời khai phá ra những chiều không gian chưa được thế giới biết đến.

items

+NICHE

BRAND