NICHE

brand visual

NICHE

NICHE = Không gian mới

OWNDAYS SUNGLASSES COLLECTION + NICHE là bộ sưu tập kính mát mang tính đột phá trong việc sử dụng chất liệu và kiểu dáng chưa từng có trước đây.

Với ý tưởng trở nên khác biệt, OWNDAYS đã cải tiến lại chất liệu cũng như quá trình sản xuất và tạo nên những dòng kính mát mang kiểu dáng hoàn toàn mới lạ.

items

NICHE

BRAND