OWNDAYS PORTABLE

brand visual

OWNDAYS PORTABLE

Gọng kính có khả năng gập lại, được thiết kế để bảo vệ tròng kính. Với kiểu dáng thiết kế có thể bảo vệ tròng kính khi gấp lại. Đơn giản chỉ cần xoay cầu mũi để gấp gọng kính lại. Một cặp kính tiện dụng hoàn toàn phù hợp cho mục đích lái xe cũng như đọc sách.

OWNDAYS PORTABLE items

OWNDAYS PORTABLE products

BRAND