LENS REPLACEMENT

Tích luỹ kính để
tiết kiệm hơn

2pairs

Phí thay tròng kính cho 2 cặp là

1,470,000đ

3pairs

Phí tròng kính cho 3 cặp

490,000đmột cặp

Gọng kính mua tại cửa hàng khác cũng có thể chấp nhận.* Phụ phí 1,500,000đ cho một cặp với tính năng cộng thêm.
* Chính sách khuyến mãi này chỉ áp dụng cho một khách sử dụng nhiều kính cùng lúc.