OWNDAYS SNAP

Tròng kính thay đổi ngay

ạn có thể thay đổi tròng kính một cách dễ dàng với SNAP LENS. Thiết kế được tích hợp với nam châm đính kèm, tròng kính có thể gắn vào khung kính chính một cách dễ dàng. SNAP LENS có 5 màu để bạn lựa chọn. Mỗi gọng kính sẽ đi kèm với một SNAP LENS, bạn có thể lựa chọn theo sở thích của mình.