OWNDAYS

言語選択ボタン

Kính dành cho Phụ huynh – Con cái

親子メガネメイン写真

Gọng kính cổ điển dành cho phụ huynh và con cái

Xin giới thiệu bộ sưu tập gọng kính cổ điển đồng bộ giữa cha mẹ và con cái!

Bạn và thiên thần nhỏ của mình giờ đây có thể trông giống hệt nhau với bộ sưu tập gọng kính cổ điển đồng bộ hoàn toàn mới của chúng tôi. Hãy tận hưởng niềm vui khi mang những cặp kính đồng điệu với con của bạn!

LINE UP

Dad Son
ペアイメージ01
Dad2 Son2
ペアイメージ02