OWNDAYS FLASH SALE AT IMM ROAD SHOW・LEVEL 1 ATRIUM

Sale Period 20.08 - 06.09

ALL SHOPS

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

  • 1. Chiết khấu 50% chỉ dành cho chức năng có phụ thu của tròng kính.
  • 2. Chỉ áp dụng với hóa đơn cho kính có cộng thêm chức năng tròng kính trong cùng ngày và cùng một khách hàng.
  • 3. Không áp dụng ưu đãi này với các chương trình khuyến mãi khác hoặc phiếu giảm giá.
  • 4. Chỉ áp dụng cho 30 khách mua hàng vào khung giờ 14h đến 17h từ thứ hai đến thứ năm.
  • 5. Khách hàng vui lòng check in OWNDAYS Vietnam và chia sẻ bài viết của OWNDAYS trên trang cá nhân với chế độ công khai để nhận được ưu đãi.
  • 6. OWNDAYS có quyền chỉnh sửa quy định hoặc dừng chương trình bất kỳ lúc nào mà không cần có sự thông báo trước.