OWNDAYS eGift Ticket

OWNDAYS eGift Ticket OWNDAYS eGift Ticket

ส่งความห่วงใยให้คนที่คุณรักผ่านบัตรของขวัญดิจิทัล

OWNDAYS eGift
ส่งของขวัญแทนใจให้คนที่คุณรัก

ส่งของขวัญให้คนที่คุณรักได้ง่ายๆกับบัตรของขวัญแบบดิจิทัล
สามารถเลือกจำนวนเงินและเขียนข้อความได้ตามใจ ส่งผ่านโซเชียลได้ทุกช่องทาง นำไปใช้ได้ทั้งออนไลน์สโตร์และหน้าร้านOWNDAYSทุกสาขาทั่วประเทศ

ผู้รับจะได้URLเพื่อนำไปใช้งานได้ทั้งออนไลน์สโตร์และหน้าร้าน
โดยไม่จำเป็นต้องสมัครเป็นสมาชิกกับOWNDAYS

จำเป็นต้องสมัครเป็นสมาชิกเพื่อใ้ช้บริการออนไลน์สโตร์

เลือกมูลค่าบัตรได้ตามต้องการ

THB500 / THB1,000 / THB1,500 / THB2,000

เลือกแบบนี้
ก็ได้

 • THB6,980
  STANDARD

  เลนส์มัลติโค้ทย่อบาง

  THB0

  รวม

  THB7,678
 • THB9,980
  OPTION

  PC Lens

  THB3,000

  รวม

  THB14,278
 • THB10,980
  OPTION

  Color Lens

  THB3,000

  รวม

  THB15,378
 • THB16,980
  OPTION

  PremiumProgressive Lens

  THB10,000

  รวม

  THB29,678

ไม่สามารถซื้อเลนส์โปรเกรสซีฟผ่านออนไลน์สโตร์ได้

ให้บัตรของขวัญ
สื่อความหมายดีๆแทนความรู้สึก

สามารถเลือกดีไซน์บัตรของขวัญพร้อมเขียนข้อความได้ ส่งความรู้สึกดีๆให้คนที่คุณรักได้ง่ายๆ

 • OWNDAYS
 • GIFT FOR YOU
 • Happy Birthday
 • Thank you
 • Thank you
 • Happy Valentine Day

วิธีส่งของขวัญ

 • เลือกดีไซน์
  เลือกดีไซน์

  เลือกดีไซน์ มูลค่าของขวัญ พร้อมเขียนข้อความที่คุณต้องการ

 • สั่งซื้อ
  สั่งซื้อ

  เลือกใส่ตะกร้า ชำระเงิน
  (สามารถซื้อพร้อมกับสินค้าอื่นๆได้)

 • ส่งบัตรของขวัญ
  ส่งบัตรของขวัญ

  ส่งURLของขวัญผ่าน LINE อีเมล หรือ
  โซเชียลมีเดียอื่นๆ

วิธีใช้บัตรของขวัญ

 • รับบัตรของขวัญ
  รับบัตรของขวัญ

  รับURLของขวัญจาก LINE อีเมล หรือ
  โซเชียลมีเดียอื่นๆ

 • ช้อปปิ้ง
  ช้อปปิ้ง

  เลือกซื้อสินค้าที่ต้องการผ่านออนไลน์สโตร์หรือหน้าร้านOWNDAYS

 • ใช้บัตรของขวัญ
  ใช้บัตรของขวัญ

  แสดงURLให้พนักงานตอนชำระเงิน หรือ เลือกใส่รหัสบัตรของขวัญที่ขั้นตอนการชำระเงินเมื่อซื้อผ่านออนไลน์สโตร์

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 • บัตรของขวัญสามารถใช้งานได้เพียง 1 ครั้ง
 • สามารถเลือกใช้งานคูปองหลายชนิดพร้อมกันได้
 • ไม่สามารถแลก หรือคืนเป็นเงินสดได้ในทุกกรณี
 • หากสินค้าที่ซื้อมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าบัตรของขวัญ ลูกค้าจำเป็นต้องจ่ายเงินส่วนต่าง
 • บริษัทไม่สามารถทอนเงินให้ได้ หากสินค้าที่ซื้อมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าบัตรของขวัญ
 • กรุณาตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรของขวัญก่อนการใช้งาน
 • สามารถปริ้นบัตรของขวัญใส่กระดาษเพื่อนำมาใช้ผ่านหน้าร้านOWNDAYSได้
 • สินค้าเมื่อซื้อแล้วไม่สามารถเปลี่ยน/คืนได้ในทุกกรณี
TOP

TOP