OWNDAYS

言語選択ボタン

Hoàn thành trong vòng 20 phút

Chúng tôi có thể làm kính sớm nhất là 20 phút từ lúc thanh toán

Chúng tôi cam kết mang lại cho bạn dịch vụ nhanh nhất vì chúng tôi biết thời gian của bạn rất quý giá. Do đó, bằng cách dự trữ sẵn tròng kính được chế tạo với kỹ thuật hiện đại nhất từ nhà sản xuất hàng đầu tại các cửa hàng Owndays, chúng tôi hướng đến việc hoàn thành kính của bạn trong thời gian nhanh nhất có thể. Với đội ngũ nhân viên được trang bị kiến thức và kỹ năng vững chắc, chúng tôi có thể hoàn thành kính của bạn trong vòng 20 phút sau khi thanh toán.

接客風景
* Phụ thuộc vào sự bận rộn của cửa hàng và khả năng tròng kính có sẵn hay không.
* Trong những trường hợp đặc biệt như là mục đích sử dụng của tròng kính được chọn lọc, sẽ tốn một vài ngày để làm kính.
  • メガネレンズ交換サービス
  • メガネレンズ交換Q&A
  • レンズについて
  • 安心保証 10カ条