Gọng kính Danh sách sản phẩm

Tất cả kính mắt của OWNDAYS đều đi kèm với tròng kính phi cầu dạng mỏng có lớp chống tia UV và lớp phủ chống gỉ.
Chúng tôi có sẵn gọng kính được thiết kế đặc biệt, phù hợp với mọi nhu cầu của quý khách.

Gọng kính
             ECO2XY
             ECO2020K-1A
ECO2020K-1A C1
₫2,580,000
Gọng kính
             ECO2XY
             ECO2019K-1A
ECO2019K-1A C1
₫2,580,000
Gọng kính
             ECO2XY
             ECO2017K-0A
ECO2017K-0A C1
₫2,580,000
Gọng kính
             ECO2XY
             ECO2018K-0A
ECO2018K-0A C1
₫2,580,000
Gọng kính
             +NICHE
             NC3016J-0S
NC3016J-0S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             +NICHE
             NC3015J-0S
NC3015J-0S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             ECO2XY
             ECO2016K-0S
ECO2016K-0S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             ECO2XY
             ECO2015K-0S
ECO2015K-0S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             +NICHE
             NC3013J-0S
NC3013J-0S C1
₫2,980,000
Gọng kính
             +NICHE
             NC3014J-0S
NC3014J-0S C1
₫2,980,000
Gọng kính
             FUWA CELLU
             FC2019S-0S
FC2019S-0S C1
₫1,980,000
Gọng kính
             FUWA CELLU
             FC2018S-0S
FC2018S-0S C1
₫1,980,000
Gọng kính
             lillybell
             LB2005J-9A
LB2005J-9A C1
₫2,580,000
Gọng kính
             +NICHE
             NC3006G-9S
NC3006G-9S C1
₫2,980,000
Gọng kính
             +NICHE
             NC3007G-9S
NC3007G-9S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             Graph Belle
             GB2031J-9A
GB2031J-9A C1
₫2,580,000
Gọng kính
             John Dillinger
             JD2038B-9A
JD2038B-9A C1
₫2,780,000
Gọng kính
             John Dillinger
             JD1027B-9A
JD1027B-9A C1
₫2,780,000
Gọng kính
             AIR FIT
             AF2002W-9A
AF2002W-9A C1
₫2,580,000
Gọng kính
             AIR FIT
             AF2001W-9A
AF2001W-9A C1
₫2,580,000
Gọng kính
             John Dillinger
             JD2037J-9A
JD2037J-9A C1
₫2,780,000
Gọng kính
             Graph Belle
             GB2019N-8A
GB2019N-8A C1
₫2,580,000
Gọng kính
             AIR For Men
             AR2028T-9S
AR2028T-9S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             AIR For Men
             AR2027T-9S
AR2027T-9S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             AIR For Men
             AR2026T-9S
AR2026T-9S C1
₫2,780,000
Gọng kính
             Graph Belle
             GB2026B-9S
GB2026B-9S C1
₫2,780,000
Gọng kính
             Graph Belle
             GB2024D-9S
GB2024D-9S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             OWNDAYS
             OR2027N-8A
OR2027N-8A C1
₫1,580,000
Gọng kính
             OWNDAYS
             OR2028N-8A
OR2028N-8A C1
₫1,580,000
Gọng kính
             John Dillinger
             JD2026J-8A
JD2026J-8A C1
₫2,580,000
TOP

TOP