Danh sách sản phẩm

Tất cả kính mắt và kính mát của OWNDAYS đều đi kèm với tròng kính phi cầu dạng mỏng có lớp chống tia UV và lớp phủ chống gỉ.
Chúng tôi có sẵn gọng kính được thiết kế đặc biệt, phù hợp với mọi nhu cầu của quý khách.

Gọng kính
             AIR Ultem Classic
             AU2088W-1S
AU2088W-1S C1
₫2,980,000
Gọng kính
             AIR Ultem Classic
             AU2087W-1S
AU2087W-1S C1
₫2,980,000
Gọng kính
             AIR Ultem Classic
             AU2086W-1S
AU2086W-1S C1
₫2,980,000
Gọng kính
             AIR Ultem Classic
             AU2085W-1S
AU2085W-1S C1
₫2,980,000
Gọng kính
             AIR Ultem Classic
             AU2084T-0S
AU2084T-0S C1
₫2,780,000
Gọng kính
             AIR Ultem Classic
             AU2083T-0S
AU2083T-0S C1
₫2,780,000
Gọng kính
             AIR Ultem Classic
             AU2082T-0S
AU2082T-0S C1
₫2,780,000
Gọng kính
             AIR Ultem Classic
             AU2081T-0S
AU2081T-0S C1
₫2,780,000
Gọng kính
             AIR Ultem Classic
             AU2080T-0S
AU2080T-0S C1
₫2,780,000
Gọng kính
             AIR Ultem Classic
             AU2061K-9S
AU2061K-9S C1
₫2,780,000
Gọng kính
             AIR Ultem Classic
             AU2053T-8A
AU2053T-8A C1
₫2,780,000
Gọng kính
             AIR Ultem Classic
             AU2052T-8A
AU2052T-8A C1
₫2,780,000
Gọng kính
             AIR Ultem Classic
             AU2051T-8A
AU2051T-8A C1
₫2,780,000
Gọng kính
             AIR Ultem Classic
             AU2048D-8A
AU2048D-8A C1
₫2,780,000
Gọng kính
             AIR Ultem Classic
             AU2049D-8A
AU2049D-8A C1
₫2,780,000
Gọng kính
             AIR Ultem Classic
             AU2050D-8A
AU2050D-8A C1
₫2,780,000
Gọng kính
             AIR Ultem Classic
             AU2038-W
AU2038-W C1
₫2,780,000
Gọng kính
             AIR Ultem Classic
             AU2036-F
AU2036-F C1
₫2,780,000
Gọng kính
             AIR Ultem Classic
             AU2037-F
AU2037-F C1
₫2,780,000
Gọng kính
             AIR Ultem Classic
             AU2025-T
AU2025-T C1
₫2,780,000
Gọng kính
             AIR Ultem Classic
             AU2026-T
AU2026-T C1
₫2,780,000
Gọng kính
             AIR Ultem Classic
             AU2014-K
AU2014-K C1
₫2,580,000
Gọng kính
             AIR Ultem Classic
             AU2015-K
AU2015-K C1
₫2,780,000
Gọng kính
             AIR Ultem Classic
             AU2008-F
AU2008-F C1
₫2,780,000
Gọng kính
             AIR Ultem Classic
             AU2007-F
AU2007-F C1
₫2,580,000
TOP

TOP