OWNDAYS

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการได้ที่

フリーダイアル(ฟรี)

※ ยกเว้นวันนักขัตฤกษ์

[เวลาทำการ] จ.-ศ. 9:30 - 18:30

フリーダイヤル
言語選択ボタン

Sen-Ichi

brand visual

Sen-Ichi

Sen-Ichi Saku - แบรนด์กรอบแว่นคุณภาพเยี่ยม ผลงานศิลปะชิ้นเอกภายใต้การรังสรรค์ของเซ็นอิจิ (Sen-Ichi) ช่างแว่นตาชื่อดังแห่งเมืองซาบาเอะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางด้านการผลิตแว่นตา

แว่นตาแต่ละชิ้นผลิตด้วยมืออย่างประณีต โดยต้องอาศัยทักษะความชำนาญ ดังนั้นจึงมีจำนวนจำกัด

items

Senichi Productsu

BRAND