2021.11.11 | ประกาศ

อีเมลเซิฟเวอร์กลับมาทำการตามปกติ

เนื่องด้วยปัญหาทางเทคนิคเกี่ยวกับระบบเซิร์ฟเวอร์ของอีเมลที่ส่งให้ลูกค้าที่ใช้บริการ OWNDAYS Online Store เกิดความขัดข้องตามประกาศที่ได้แจ้งไปก่อนหน้านี้นั้น บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า ระบบได้รับการแก้ไขและสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้ว บริษัทขออภัยในความขัดข้องที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาด้านล่าง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกค้าจะได้รับความสะดวกในการใช้บริการ OWNDAYS Online Store ตามเดิม

ช่วงเวลาที่ระบบขัดช้อง

ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2021 เวลา 15:30 ถึง วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2021 เวลา 8:00 (โดยประมาณ)

บริการที่ได้รับผลกระทบ

  • อีเมลยืนยันรายการสั่งซื้อสินค้าทางOWNDAYS Online Store (ทั้งนี้ ยังสามารถตรวจสอบข้อมูลจากประวัติการสั่งซื้อที่หน้าบัญชีลูกค้าได้ตามปกติ)
  • การสมัครลงทะเบียนสมาชิกใหม่ผ่านการใช้อีเมล (ทั้งนี้ ยังสามารถลงทะเบียนผ่านบริการอื่นๆได้ตามปกติ)
  • อีเมลร้องขอการเปลี่ยนรหัสผ่าน
กลับ
TOP

TOP