Gọng kính Danh sách sản phẩm

Tất cả kính mắt của OWNDAYS đều đi kèm với tròng kính phi cầu dạng mỏng có lớp chống tia UV và lớp phủ chống gỉ.
Chúng tôi có sẵn gọng kính được thiết kế đặc biệt, phù hợp với mọi nhu cầu của quý khách.

Gọng kính
             FUWA CELLU
             FC2021S-0A
FC2021S-0A C1
₫1,980,000
Gọng kính
             AIR Ultem Classic
             AU2081T-0S
AU2081T-0S C1
₫2,780,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             AU2071T-0S
AU2071T-0S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             Junni
             JU2029K-0S
JU2029K-0S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             Memory Metal
             MM1007B-0S
MM1007B-0S C1
₫2,780,000
Gọng kính
             FUWA CELLU
             FC2020S-0S
FC2020S-0S C1
₫1,980,000
Gọng kính
             Junni
             JU1018N-9A
JU1018N-9A C1
₫2,580,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             AU2057T-9S
AU2057T-9S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             OWNDAYS
             OR1040T-9S
OR1040T-9S C1
₫1,580,000
Gọng kính
             OWNDAYS
             OR1039T-9S
OR1039T-9S C1
₫1,580,000
Gọng kính
             John Dillinger
             JD1020G-9S
JD1020G-9S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             Calmo
             CL1005T-8A
CL1005T-8A C1
₫2,780,000
Gọng kính
             OWNDAYS
             OR1030S-8A
OR1030S-8A C1
₫1,980,000
Gọng kính
             ECO2XY
             ECO2014K-8A
ECO2014K-8A C1
₫2,580,000
Gọng kính
             Calmo
             CL2003J-8A
CL2003J-8A C1
₫2,580,000
Gọng kính
             Calmo
             CL2004J-8A
CL2004J-8A C1
₫2,580,000
Gọng kính
             Calmo
             CL1002G-8A
CL1002G-8A C1
₫2,580,000
Gọng kính
             Calmo
             CL1003Q-8A
CL1003Q-8A C1
₫2,580,000
Gọng kính
             Calmo
             CL1004Q-8A
CL1004Q-8A C1
₫2,580,000
Gọng kính
             Calmo
             CL2002Q-8A
CL2002Q-8A C1
₫2,580,000
Gọng kính
             Calmo
             CL1001G-8A
CL1001G-8A C1
₫2,580,000
Gọng kính
             OWNDAYS
             OR2043S-8S
OR2043S-8S C1
₫980,000
Gọng kính
             Junni
             JU2022S-8S
JU2022S-8S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             AU2043-N
AU2043-N C1
₫2,580,000
Gọng kính
             FUWA CELLU
             FC2007-T
FC2007-T C1
₫1,580,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             AU2034-Q
AU2034-Q C1
₫2,980,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             AU2035-Q
AU2035-Q C1
₫2,980,000
Gọng kính
             OWNDAYS
             OR1019-T
OR1019-T C1
₫1,580,000
Gọng kính
             Based
             BA1007-G
BA1007-G C1
₫2,780,000
Gọng kính
             FUWA CELLU
             TR2023
TR2023 C1
₫1,980,000
TOP

TOP