2022.12.09 | Thông tin cửa hàng mới

Fri. 23 Dec. 2022 OWNDAYS Thiso Mall Now Open!

OWNDAYS Thiso Mall

Store Details

  • Địa chỉ

    L1-14 ,Thiso Mall, 10 Mai Chí Thọ, An Lợi Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

  • Thời gian làm việc

    09:30-22:00

Access

  • From Airport go straight Nguyễn Văn Trỗi / Nam Kỳ Khoi Nghia to the end then turn left to Đông Tây highway and go through Thu Thiem Tunnel to Mai Chí Thọ Street
    Thiso Mall will be on the right hand side of Mai Chí Thọ Street
Back to list
TOP

TOP