Danh sách sản phẩm

Tất cả kính mắt và kính mát của OWNDAYS đều đi kèm với tròng kính phi cầu dạng mỏng có lớp chống tia UV và lớp phủ chống gỉ.
Chúng tôi có sẵn gọng kính được thiết kế đặc biệt, phù hợp với mọi nhu cầu của quý khách.

Gọng kính
             K.moriyama
             KM1138G-0S
KM1138G-0S C1
₫2,980,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             AU2070S-0S
AU2070S-0S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             AU2069S-0S
AU2069S-0S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             AU2068S-0S
AU2068S-0S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             AU2067S-0S
AU2067S-0S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             lillybell
             LB2006J-0S
LB2006J-0S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             John Dillinger
             JD1029G-9A
JD1029G-9A C1
₫2,580,000
Gọng kính
             John Dillinger
             JD1028G-9A
JD1028G-9A C1
₫2,580,000
Gọng kính
             Junni
             JU2027N-9A
JU2027N-9A C1
₫2,580,000
Gọng kính
             Junni
             JU2026N-9A
JU2026N-9A C1
₫2,580,000
Gọng kính
             FUWA CELLU
             FC2020S-0S
FC2020S-0S C1
₫1,980,000
Gọng kính
             FUWA CELLU
             FC2019S-0S
FC2019S-0S C1
₫1,980,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN2086B-0S
SUN2086B-0S C1
₫2,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN2080B-0S
SUN2080B-0S C1
₫2,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN1060B-0S
SUN1060B-0S C1
₫2,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN1057B-0S
SUN1057B-0S C1
₫2,580,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN1055B-0S
SUN1055B-0S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             FUWA CELLU
             FC2018S-0S
FC2018S-0S C1
₫1,980,000
Kính mát
             OWNDAYS
             SUN2078B-0S
SUN2078B-0S C1
₫2,580,000
Kính mát
             Junni
             JU3003B-0S
JU3003B-0S C1
₫1,980,000
Gọng kính
             lillybell
             LB2005J-9A
LB2005J-9A C1
₫2,580,000
Kính mát
             +NICHE
             NC1014B-9S
NC1014B-9S C1
₫2,980,000
Kính mát
             +NICHE
             NC1015B-9S
NC1015B-9S C1
₫2,980,000
Kính mát
             +NICHE
             NC1016B-9S
NC1016B-9S C1
₫2,980,000
Kính mát
             +NICHE
             NC1018J-9S
NC1018J-9S C1
₫2,980,000
Kính mát
             +NICHE
             NC2003B-9S
NC2003B-9S C1
₫2,980,000
Kính mát
             +NICHE
             NC2004B-9S
NC2004B-9S C1
₫2,980,000
Kính mát
             +NICHE
             NC2005B-9S
NC2005B-9S C1
₫2,980,000
Kính mát
             +NICHE
             NC2006B-9S
NC2006B-9S C1
₫2,980,000
Gọng kính
             +NICHE
             NC3006G-9S
NC3006G-9S C1
₫2,980,000
TOP

TOP