Danh sách sản phẩm

Tất cả kính mắt và kính mát của OWNDAYS đều đi kèm với tròng kính phi cầu dạng mỏng có lớp chống tia UV và lớp phủ chống gỉ.
Chúng tôi có sẵn gọng kính được thiết kế đặc biệt, phù hợp với mọi nhu cầu của quý khách.

Gọng kính
             FUWA CELLU
             FC2021S-0A
FC2021S-0A C1
₫1,980,000
Gọng kính
             FUWA CELLU
             FC2022S-0A
FC2022S-0A C1
₫1,980,000
Gọng kính
             FUWA CELLU
             FC2023S-0A
FC2023S-0A C1
₫1,980,000
Gọng kính
             FUWA CELLU
             FC2020S-0S
FC2020S-0S C1
₫1,980,000
Gọng kính
             FUWA CELLU
             FC2019S-0S
FC2019S-0S C1
₫1,980,000
Gọng kính
             FUWA CELLU
             FC2018S-0S
FC2018S-0S C1
₫1,980,000
Gọng kính
             FUWA CELLU
             FC2015T-9S
FC2015T-9S C1
₫1,580,000
Gọng kính
             FUWA CELLU
             FC2014T-8A
FC2014T-8A C1
₫1,580,000
Gọng kính
             FUWA CELLU
             FC2009T-8S
FC2009T-8S C1
₫1,980,000
Gọng kính
             FUWA CELLU
             FC2010T-8S
FC2010T-8S C1
₫1,980,000
Gọng kính
             FUWA CELLU
             FC2011T-8A
FC2011T-8A C1
₫1,980,000
Gọng kính
             FUWA CELLU
             FC2012T-8A
FC2012T-8A C1
₫1,580,000
Gọng kính
             FUWA CELLU
             FC2013T-8A
FC2013T-8A C1
₫1,980,000
Gọng kính
             FUWA CELLU
             FC2008-T
FC2008-T C1
₫1,580,000
Gọng kính
             FUWA CELLU
             FC2007-T
FC2007-T C1
₫1,580,000
Gọng kính
             FUWA CELLU
             FC2006-T
FC2006-T C1
₫1,980,000
Gọng kính
             FUWA CELLU
             FC2005-T
FC2005-T C1
₫1,980,000
Gọng kính
             FUWA CELLU
             FC2004-T
FC2004-T C1
₫1,980,000
Gọng kính
             FUWA CELLU
             FC2003-T
FC2003-T C1
₫1,980,000
Gọng kính
             FUWA CELLU
             FC2002-T
FC2002-T C1
₫1,980,000
Gọng kính
             FUWA CELLU
             FC2001-T
FC2001-T C1
₫1,980,000
Gọng kính
             FUWA CELLU
             TR2023
TR2023 C1
₫1,980,000
TOP

TOP