AIR Ultem Danh sách sản phẩm

Chất liệu mới hứa hẹn đem đến cho bạn gọng kính nhẹ đến kinh ngạc chỉ 9.4g. Gọng kính đã được thông qua việc kiểm tra độ bền và sự biến dạng dựa trên các tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản (Japanese Industrial Standards – JIS B 7285: 2008).

Gọng kính
             AIR Ultem
             AU8005N-1A
AU8005N-1A C1
₫2,580,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             AU8004N-1A
AU8004N-1A C1
₫2,580,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             AU8003N-1A
AU8003N-1A C1
₫2,580,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             AU8002N-1A
AU8002N-1A C1
₫2,580,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             AU8001N-1A
AU8001N-1A C1
₫2,580,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             AU2071T-0S
AU2071T-0S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             AU2079Q-0S
AU2079Q-0S C1
₫2,980,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             AU2078Q-0S
AU2078Q-0S C1
₫2,980,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             AU2077Q-0S
AU2077Q-0S C1
₫2,980,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             AU2076Q-0S
AU2076Q-0S C1
₫2,980,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             AU2075K-0S
AU2075K-0S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             AU2074K-0S
AU2074K-0S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             AU2073K-0S
AU2073K-0S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             AU2070S-0S
AU2070S-0S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             AU2069S-0S
AU2069S-0S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             AU2068S-0S
AU2068S-0S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             AU2067S-0S
AU2067S-0S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             AU2066N-9A
AU2066N-9A C1
₫2,580,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             AU2065N-9A
AU2065N-9A C1
₫2,580,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             AU2064N-9A
AU2064N-9A C1
₫2,580,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             AU2063N-9A
AU2063N-9A C1
₫2,580,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             AU2062N-9A
AU2062N-9A C1
₫2,580,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             AU2060K-9A
AU2060K-9A C1
₫2,580,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             AU2059K-9A
AU2059K-9A C1
₫2,580,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             AU2057T-9S
AU2057T-9S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             AU2056T-9S
AU2056T-9S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             AU2058N-9S
AU2058N-9S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             AU2055T-9S
AU2055T-9S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             AU2054T-9S
AU2054T-9S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             AU2047-P
AU2047-P C1
₫2,580,000
TOP

TOP