Danh sách sản phẩm

Tất cả kính mắt và kính mát của OWNDAYS đều đi kèm với tròng kính phi cầu dạng mỏng có lớp chống tia UV và lớp phủ chống gỉ.
Chúng tôi có sẵn gọng kính được thiết kế đặc biệt, phù hợp với mọi nhu cầu của quý khách.

Gọng kính
             AIR Ultem
             AU2071T-0S
AU2071T-0S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             AU2079Q-0S
AU2079Q-0S C1
₫2,980,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             AU2078Q-0S
AU2078Q-0S C1
₫2,980,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             AU2077Q-0S
AU2077Q-0S C1
₫2,980,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             AU2076Q-0S
AU2076Q-0S C1
₫2,980,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             AU2075K-0S
AU2075K-0S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             AU2074K-0S
AU2074K-0S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             AU2073K-0S
AU2073K-0S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             AU2070S-0S
AU2070S-0S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             AU2069S-0S
AU2069S-0S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             AU2068S-0S
AU2068S-0S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             AU2067S-0S
AU2067S-0S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             AU2066N-9A
AU2066N-9A C1
₫2,580,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             AU2065N-9A
AU2065N-9A C1
₫2,580,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             AU2064N-9A
AU2064N-9A C1
₫2,580,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             AU2063N-9A
AU2063N-9A C1
₫2,580,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             AU2062N-9A
AU2062N-9A C1
₫2,580,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             AU2060K-9A
AU2060K-9A C1
₫2,580,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             AU2059K-9A
AU2059K-9A C1
₫2,580,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             AU2057T-9S
AU2057T-9S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             AU2056T-9S
AU2056T-9S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             AU2058N-9S
AU2058N-9S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             AU2055T-9S
AU2055T-9S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             AU2054T-9S
AU2054T-9S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             AU2046-P
AU2046-P C1
₫2,580,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             AU2047-P
AU2047-P C1
₫2,580,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             AU2043-N
AU2043-N C1
₫2,580,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             AU2044-N
AU2044-N C1
₫2,580,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             AU2045-N
AU2045-N C1
₫2,580,000
Gọng kính
             AIR Ultem
             AU2039-M
AU2039-M C1
₫2,780,000
TOP

TOP