Danh sách sản phẩm

Tất cả kính mắt và kính mát của OWNDAYS đều đi kèm với tròng kính phi cầu dạng mỏng có lớp chống tia UV và lớp phủ chống gỉ.
Chúng tôi có sẵn gọng kính được thiết kế đặc biệt, phù hợp với mọi nhu cầu của quý khách.

Gọng kính
             Graph Belle
             GB2032J-9A
GB2032J-9A C1
₫2,580,000
Gọng kính
             Graph Belle
             GB2031J-9A
GB2031J-9A C1
₫2,580,000
Gọng kính
             Graph Belle
             GB1028T-9A
GB1028T-9A C1
₫2,580,000
Gọng kính
             Graph Belle
             GB1027T-9A
GB1027T-9A C1
₫2,580,000
Gọng kính
             Graph Belle
             GB1026B-9A
GB1026B-9A C1
₫2,780,000
Gọng kính
             Graph Belle
             GB2020N-8A
GB2020N-8A C1
₫2,580,000
Gọng kính
             Graph Belle
             GB2019N-8A
GB2019N-8A C1
₫2,580,000
Gọng kính
             Graph Belle
             GB2027B-9S
GB2027B-9S C1
₫2,780,000
Gọng kính
             Graph Belle
             GB2026B-9S
GB2026B-9S C1
₫2,780,000
Gọng kính
             Graph Belle
             GB2025D-9S
GB2025D-9S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             Graph Belle
             GB2024D-9S
GB2024D-9S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             Graph Belle
             GB2023D-9S
GB2023D-9S C1
₫2,580,000
Gọng kính
             Graph Belle
             GB2018G-8A
GB2018G-8A C1
₫2,580,000
Gọng kính
             Graph Belle
             GB2017G-8A
GB2017G-8A C1
₫2,580,000
Gọng kính
             Graph Belle
             GB1022B-9S
GB1022B-9S C1
₫2,780,000
Gọng kính
             Graph Belle
             GB2022B-8A
GB2022B-8A C1
₫2,580,000
Gọng kính
             Graph Belle
             GB2021B-8A
GB2021B-8A C1
₫2,580,000
Gọng kính
             Graph Belle
             GB1019G-8A
GB1019G-8A C1
₫2,580,000
Gọng kính
             Graph Belle
             GB1020F-8A
GB1020F-8A C1
₫2,580,000
Gọng kính
             Graph Belle
             GB1021F-8A
GB1021F-8A C1
₫2,580,000
Gọng kính
             Graph Belle
             GB1017G-8A
GB1017G-8A C1
₫2,580,000
Gọng kính
             Graph Belle
             GB1018G-8A
GB1018G-8A C1
₫2,580,000
Gọng kính
             Graph Belle
             GB1015-B
GB1015-B C1
₫2,580,000
Gọng kính
             Graph Belle
             GB1016-B
GB1016-B C1
₫2,580,000
Gọng kính
             Graph Belle
             GB2016-G
GB2016-G C1
₫2,580,000
Gọng kính
             Graph Belle
             GB1011-B
GB1011-B C1
₫2,780,000
Gọng kính
             Graph Belle
             GB1014-F
GB1014-F C1
₫2,780,000
Gọng kính
             Graph Belle
             GB2015-D
GB2015-D C1
₫2,780,000
Gọng kính
             Graph Belle
             GB2013-D
GB2013-D C1
₫2,580,000
Gọng kính
             Graph Belle
             GB1006-T
GB1006-T C1
₫2,580,000
TOP

TOP