พนักงานของเรา

เราจะคอยให้ความช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีในทุกขั้นตอน

PROFESSIONAL

แฟชั่นต้องมาพร้อมฟังก์ชั่น เราต้องการช่วยลูกค้าตามหาแว่นที่เหมาะกับคุณมากที่สุด พนักงานของ OWNDAYS จะต้องผ่านการอบรมให้มีความรู้และความชำนาญในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทักษะการเลือกกรอบแว่นให้เข้ากับใบหน้า ความรู้ด้านแฟชั่น ความสามารถในการวัดสายตา เทคนิคการประกอบแว่นตา รวมถึงยกระดับมาตรฐานการให้บริการ

High Quality Service

OWNDAYS มีการสอบวัดระดับความรู้ภายในองค์กร ทั้งความรู้ด้านแว่นตาและความรู้ด้านงานบริการ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าว่าจะได้รับการบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนดไว้ นอกจากนี้ การสอบวัดระดับยังเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างแรงจูงใจในการทำงาน โดยพนักงานที่สอบผ่านระดับต่างๆจะได้รับเงินเบี้ยเลี้ยงพิเศษเพิ่มในแต่ละเดือนอีกด้วย

OWNDAYS GRADE

การวัดสายตาเพื่อตัดเลนส์โปรเกรสซีฟ การพัฒนาทักษะเพื่อให้เราสามารถประกอบแว่นได้ภายใน 20 นาที หรือแม้กระทั่งการให้บริการเปลี่ยนเลนส์แก่แว่นตาของลูกค้าที่ซื้อจากร้านอื่น ล้วนต้องใช้ทักษะความรู้ขั้นสูงทั้งสิ้น OWNDAYS จึงแบ่งระดับของพนักงานออกเป็นเกรดต่างๆ เพื่อให้เราสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพมากที่สุด

STAFF

STAFF

พนักงานที่เข้าทำงานใน OWNDAYS จำเป็นต้องสอบวัดระดับความรู้ขั้นต้น ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานในการทำงานภายในร้าน เช่น กฎระเบียบ มารยาทในการทำงาน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแว่นตา และการบริการลูกค้า
ภายใน 3เดือน เพื่อผ่านการทดลองงาน

3rd GRADE

3rd GRADE

หลังจากทำงานอย่างน้อย 1 ปี พนักงานจำเป็นต้องสอบ3rd Grade เพื่อวัดระดับความรู้ ความสามารถในการทำงานภายในร้าน รวมถึงทักษะในการให้บริการลูกค้าและการวัดสายตาขั้นต้น ตามมาตรฐานของOWNDAYS

2nd GRADE

2nd GRADE

หลังจากผ่าน 3rd Grade 6 เดือน พนักงานจำเป็นต้องสอบ 2nd Grade เพื่อวัดระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดสายตา การตัดเลนส์ และทักษะการบริหารขั้นพื้นฐานภายในร้าน เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้จัดการร้านในอนาคต

1st GRADE

1st GRADE

หลังจากผ่าน 2nd Grade พนักงานสามารถสอบ1st Grade เพื่อวัดระดับความรู้ในระดับสูง และสามารถส่งต่อความรู้ให้กับเพื่อนร่วมงาน พร้อมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับพนักงานรุ่นใหม่ต่อไป

SPECIAL GRADE

SPECIAL GRADE

เกรดพิเศษคือเกรดสูงสุด และเป็นเกรดของวิศวกรด้านการผลิตและทดสอบแว่นตา พนักงานที่ได้รับเกรด 1 จะต้องสะสมประสบการณ์เป็นระยะเวลาสามปีขึ้นไปจึงจะสามารถทดสอบเลื่อนขั้นเป็นเกรดพิเศษได้

ประกาศนียบัตรสำหรับพนักงานประจำร้าน

นี่คือคุณสมบัติบังคับของพนักงานประจำร้าน พนักงานไม่เพียงต้องมีทักษะและความรู้เกี่ยวกับแว่นตาเท่านั้น
แต่ยังต้องมีทักษะด้านการบริการลูกค้าด้วยเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกมั่นใจเมื่อซื้อแว่นตา
เมื่อพนักงานได้รับประกาศนียบัตรนี้ บริษัทจะมอบเข็ดกลัดให้พนักงานนำไปกลัดติดกับชุดของตัวเอง
โดยคุณจะเห็นเข็มกลัดอันนี้ส่องประกายแวววาวอยู่ใกล้ ๆ กับป้ายชื่อเมื่อพนักงานในร้านเดินเข้ามาทักทายคุณ

STAFF

STAFF

พนักงานที่เข้าทำงานใน OWNDAYS จำเป็นต้องสอบวัดระดับความรู้ขั้นต้น ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานในการทำงานภายในร้าน เช่น กฎระเบียบ มารยาทในการทำงาน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแว่นตา และการบริการลูกค้า
ภายใน 3เดือน เพื่อผ่านการทดลองงาน

TOP

TOP