CSR

HELLO !!

To All of You Coming
Along from now on

Cho những gì chúng ta sẽ chạm trán trong tương lai

Chúng tôi, OWNDAYS, có một giấc mơ rằng, “Làm phong phú thêm cuộc sống của những ai có mối liên kết với OWNDAYS.”

Trên thế giới có khoảng 4 tỉ người cần sự điều chỉnh về thị lực. Tuy nhiên, một nửa trong số họ không có khả năng được điều chỉnh thị lực do thiếu thốn về thiết bị và/hoặc khó khăn về kinh tế.

Chính vì vậy, có nhiều người gặp vấn đề thị lực nhưng họ lại phải chịu đựng sự bất tiện đó.

Chúng tôi đã và đang tìm cách để giúp họ.

Chúng tôi cũng đã tự hỏi bản thân sứ mệnh của chúng tôi là gì.

Có thể chúng tôi sẽ không thể thay đổi cả thế giới hay cứu giúp tất cả mọi người.

Dù vậy, sẽ không có điều gì xảy ra nếu chúng tôi không hành động.

Mắt kính của OWNDAYS có thể mang đến cho bạn một tầm nhìn hoàn toàn mới.

OWNDAYS Eye Camp

OWNDAYS Eye Camp

Chia sẻ tầm nhìn cùng thế giới

Tại OWNDAYS, một phần lợi nhuận của chúng tôi sẽ tiến hành từ thiện bằng việc phát kính mắt miễn phí cho người dân ở những quốc gia đang phát triển.

Tại OWNDAYS, một phần lợi nhuận của chúng tôi sẽ tiến hành từ thiện bằng việc phát kính mắt miễn phí cho người dân ở những quốc gia đang phát triển.

Các bác sĩ tình nguyện tiến hành kiểm tra mắt cho người dân ở các vùng quê của Ấn Độ để xác định bệnh trạng và ra toa theo yêu cầu.

Đồng thời, họ cũng thực hiện đánh giá sức khoẻ của mắt để phát hiện các dấu hiệu của bệnh về mắt.

Sau đó OWNDAYS làm kính mắt cho người dân bằng cách sử dụng những toa khám thu được từ việc kiểm tra mắt. Không chỉ vậy, nhân viên của OWNDAYS thậm chí còn giúp người dân điều chỉnh kính để đảm bảo vừa với khuôn mặt của họ.

Pickup Report