2022.09.02 | Thông báo

Temporary closed for OWNDAYS Saigon Centre store

We are temporary closed from the 5th of September 2022.
Please look forward to our new look in October 2022.

Date

Tạm đóng cửa từ ngày 5 tháng 9 2022.

Cùng chờ đón diện mạo mới của chúng tôi vào tháng 10 2022.

Quay lại danh sách thông tin
TOP

TOP