OWNDAYS

  • ភាសាខ្មែរ
言語選択ボタン

多種多様な交換が可能なメガネレンズ交換サービスの4つのレシピ!

កញ្ចក់

ហាង OWNDAYS នាំមកឲ្យអ្នកនូវផាសុខភាពភ្នែករបស់អ្នក ដោយមិនមានការចំណាយបន្ថែមសូម្បីកញ្ចក់ដែលស្ដើងក៏ដោយ!

នៅ OWNDAYS កញ្ចក់អាស្ពែរិកមានកម្រិតសន្ទស្សន៍ខ្ពស់គឺមានស្ដង់ដាដែលភ្ជាប់ជាមួយការការពារ UV និងការប្រលាក់ដី (កាត់បន្ថយកាំរស្មី UV ដល់ទៅ 99% / អាំងស្ដង់ស៊ីតេនៃកញ្ចក់ឡែន1.60និងខ្ពស់ជាងនេះ) ដែលត្រូវបានផលិតដោយរោងចក្រល្បីនូវប្រទេសជប៉ុន។

យើងផ្ដល់ជូននូវកញ្ចក់សាកសមសម្រាប់អ្នក–ពីកញ្ចក់អាស្ពែរិកមានកម្រិតសន្ទស្សន៍ខ្ពស់ (1.60) ដោយមិនមានចំណាយបន្ថែមបូករួមទាំងដឺក្រេខ្ពស់ក៏ដោយ។

នៅ OWNDAYS កញ្ចក់អាស្ពែរិកមានកម្រិតសន្ទស្សន៍ខ្ពស់គឺមានស្ដង់ដាដែលភ្ជាប់ជាមួយការការពារ UV និងការប្រលាក់ដី (កាត់បន្ថយកាំរស្មី UV ដល់ទៅ 99% / អាំងស្ដង់ស៊ីតេនៃកញ្ចក់ឡែន1.60និងខ្ពស់ជាងនេះ) ដែលត្រូវបានផលិតដោយរោងចក្រល្បីនូវប្រទេសជប៉ុន។

យើងផ្ដល់ជូននូវកញ្ចក់សាកសមសម្រាប់អ្នក–ពីកញ្ចក់អាស្ពែរិកមានកម្រិតសន្ទស្សន៍ខ្ពស់ (1.60) ដោយមិនមានចំណាយបន្ថែមបូករួមទាំងដឺក្រេខ្ពស់ក៏ដោយ។

កញ្ចក់អាស្ពែរិកមានកម្រិតសន្ទស្សន៍ខ្ពស់

កាត់បន្ថយកាំរស្មី UVដល់ទៅ99%

ការពារការប្រលាក់ដី


*ហាង OWNDAYS មានជម្រើសកញ្ចក់បួនប្រភេទ។
ចុចបន្តដើម្បីមើលលក្ខណៈផ្សេងៗ

  • សន្ទស្សន៍ខ្ពស់
  • កើនឡើង
  • Transitions®
  • ពណ៌
  • កុំព្យូទ័រ

កញ្ចក់អាស្ពែរិកមានកម្រិតសន្ទស្សន៍ខ្ពស់

US$0

កញ្ចក់អាស្ពែរិកមានភាពយឺតតិចតួចដូចនេះយើងអាចធ្វើកញ្ចក់ឲ្យស្ដើងហើយថ្លាបាន។ កញ្ចក់អាស្ពែរិកមានសន្ទស្សន៍ខ្ពស់គឺសាកសមសម្រាប់គ្រាប់កំរិតដឺក្រេនិងភ្នែក។ (ម៉ីញ៉ូបជិត/ម៉ីញ៉ូបឆ្ងាយ/ម៉ីញ៉ូបទាំងពីរ)

ហាង OWNDAYS គ្មានការចំណាយបន្ថែមសម្រាប់កញ្ចក់ឡែនស្ដើងណាមួយឡើយ។

កញ្ចក់អាស្ពែរិកមានភាពយឺតតិចតួចដូចនេះយើងអាចធ្វើកញ្ចក់ឲ្យស្ដើងហើយថ្លាបាន។ កញ្ចក់អាស្ពែរិកមានសន្ទស្សន៍ខ្ពស់គឺសាកសមសម្រាប់គ្រាប់កំរិតដឺក្រេនិងភ្នែក។ (ម៉ីញ៉ូបជិត/ម៉ីញ៉ូបឆ្ងាយ/ម៉ីញ៉ូបទាំងពីរ)

ហាង OWNDAYS គ្មានការចំណាយបន្ថែមសម្រាប់កញ្ចក់ឡែនស្ដើងណាមួយឡើយ។

សម្ពាធនៃកញ្ចក់1.60/1.67ជាមួយការពារ UV
ការពារ និងការប្រលាក់

ស្ដង់ដារកញ្ចក់ការពារ UVនិងការប្រលាក់ដី
薄型非球面レンズ

កញ្ចក់ប្រែប្រួលតាមបរិយាកាស

+ US$100

កញ្ចក់ឡែនពង្រីកគឺគ្មានដែនគំណត់ទេហើយវាអនុញ្ញាត្ដឲ្យអ្នកប្រើតែកញ្ចក់មួយគូរដើម្បីមើលវត្ថុនៅជិតឬឆ្ងាយពីអ្នកបាន ហើយកញ្ចក់ប្រភេទនេះគឺកញ្ចក់ឡែនមីញ៉ូបល្បីបំផុតថ្មីៗនេះ។ អ្នកអាចមានទំនុកចិត្ដថាអ្នកអាចបង្កើនភាពងាយស្រួលជាមួយបរិស្ថានធ្វើការរបស់អ្នកដោយជ្រើសរើសប្រភេទកញ្ចក់ឡែនទៅតាមប្រភេទការងារអ្នកកំពុងធ្វើនិងបរិស្ថានជុំវិញ។

អ្នកអាចរីករាយជាមួយអត្ថប្រយោជន៍នៃកញ្ចក់ឡែងពង្រីកសម្រាប់តម្លៃស៊ុមបន្ថែម US$100។ ពិតណាស់ កញ្ចក់ឡែនទាំងនេះជាកញ្ចក់ឡែនដែលមានសន្ទស្សន៍ខ្ពស់។

ការប្រែប្រួលតាមបរិយាកាស
ជម្រើសកញ្ចក់ឡែនការការពារកាំរស្មី UV
遠近両用 中近両用 近近両用
  • កើនឡើង

កញ្ចក់ Transitions®

+ US$100

ពណ៌នៃកញ្ចក់ប្រែប្រួលអាស្រ័យទៅតាមចំនួននៃកាំរស្មី UV។ កញ្ចក់ប្រែទៅជាពណ៌ខ្មៅ នៅពេលប៉ះជាមួយកាំរស្មី UV ហើយច្បាស់ឡើងៗនៅពេលកាំរស្មី UV កាន់តែតិច។វ៉ែនតាTransitionsអាចត្រូវបានប្រើវ៉ែនតាច្បាស់ដូចជាវ៉ែនតាការពារពន្លឺថ្ងៃ។ សូមសម្គាល់ថា កញ្ចក់នឹងច្បាស់ឡើងយឺតៗ បើធៀបទៅនឹងការប្រែទៅជាខ្មៅ។ ហើយអ្នកក៏ត្រូវដឹងផងដែរថាវាមិនអាស្រ័យលើចំនួននៃពន្លឺនោះទេ ប៉ុន្តែវាអាស្រ័យលើកាំរស្មី UV ដែលប្តូរពណ៌កញ្ចក់។

កញ្ចក់ Transitions® (វានឹងប្រែពណ៍ដោយអាស្រ័យទៅលើចំនួននៃកម្តៅ UV) * សម្ពាធនៃកញ្ចក់៖ 1.60
កញ្ចក់នឹងប្រែទៅជាពណ៌ខ្មៅនៅពេលប៉ះនឹងកាំរស្មី UV។
ជម្រើសកញ្ចក់ឡែន
Transitions

* គឺត្រូវបានដាក់បញ្ចូលជាម៉ាកយីហោរដោយ Transitions Optical, Inc។ ដោយមានការប្រើប្រាស់ស្របទៅតាមច្បាប់អនុញ្ញាតិដោយ Transitions Optical Limited។

ពណ៌របស់កញ្ចក់ឡែន

+ US$100

OWNDAYS ផ្ដល់នូវចំនួនសរុបនៃ 16 ប្រភេទនៃកញ្ចក់ណ៍មួយ។ ថាតើវាជាដើម្បីរីករាយជាមួយម៉ូដបន្ថែមឬដើម្បីបង្កើនការបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកអ្នកអាចធ្វើឱ្យស៊ុមណាមួយចូលទៅវ៉ែនតាមួយគូ!

ការពារកាំរស្មី UV
ជម្រើសកញ្ចក់ឡែន
ពណ៌របស់កញ្ចក់ឡែន

កញ្ចក់ឡែនការពារកុំព្យូទ័រ

+ US$100

កញ្ចក់ឡែនការពារកុំព្យូទ័រការពារភ្នែករបស់អ្នកពីភ្លើងខៀវ ដែលត្រូវបានជឿរថាជាហេតុនាំឲ្យអ្នកសកាំភ្នែក ឈឺក្បាល និងរោគសញ្ញាផ្សេងទៀត។ កញ្ចក់ឡែននេះកាត់បន្ថយពន្លឺភ្លើងខៀវដល់ទៅ40%!

អាចជួយកាត់បន្ថយពន្លឺពណ៍ខៀវបានរហូតដល់40%
ជម្រើសកញ្ចក់ឡែន
PCレンズ(度付き)