សេវាកម្ម

សេវារបស់ OWNDAYSគឺ រាល់ផលិតផលទាំងអស់សុទ្ធតែមានគុណភាពខ្ពស់/ស្តង់ដារខ្ពស់។ យើងនឹងបន្តឆ្លើយតបតម្រូវការរបស់អតិថិជនជាមួយនឹង OWNDAYS STANDARD។

តម្លៃដ៏សមញ្ញ

ទោះបីដឺក្រេណាក៏ដោយ ប្រាក់បន្ថែមលើកញ្ចក់ឡែនគឺ US$0
តម្លៃបង្ហាញគឺសម្រាប់តែស៊ុមប៉ុណ្ណោះ

ស៊ុម
កញ្ចក់

US$58~

យើងបានកំណត់តម្លៃដ៏សមញ្ញដែលហៅថា【តម្លៃបង្ហាញលើស៊ុម】 ទោះជាអ្នកមានដឺក្រេកម្រិតណាក៏ដោយ យើងអាចធ្វើវ៉ែនតាកញ្ចក់ឡែនដែលស្តើងល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកជាមួយនឹងប្រាក់បន្ថែម US$0។

កញ្ចក់

កញ្ចក់ឡែនស្តង់ដាររបស់ OWNDAYS ទោះជាដឺក្រេណាក៏មានគុណភាពខ្ពស់ រាងស្តើងមិនងាយកោង

កញ្ចក់វ៉ែនតាស្តង់ដាររបស់ OWNDAYSទាំងអស់មានគុណភាពល្អ សន្ទស្សន៍ខ្ពស់ និងមិនងាយខូច

ចំណាយពេលត្រឹមតែ 20 នាទីប៉ុណ្ណោះ

យើងអាចកាត់វ៉ែនតាមួយដោយគ្រាន់តែចំណាយពេលត្រឹមតែ 20 នាទី តែប៉ុណ្ណោះក្រោយការចង់ប្រាក់រួច។

ពេលវេលារបស់អ្នកមានសារសំខាន់ណាស់ចំពោះ​ពួកយើង ហើយភាពរហ័សហួនគឺជាផ្នែកសំខាន់​មួយនៃសេវាកម្មរបស់យើង។ ចំណេះធ្វើ និងជំនាញ​របស់យើងនាំឲ្យយើងបំពេញការងារទាំងពីររបស់​អ្នកយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយត្រូវប្រើតែរយៈពេលតែ 20​នាទីប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីការបង់ប្រាក់រួច។

សេវាកម្មប្តូរកញ្ចក់ឡែនវ៉ែនតា

តម្លៃដ៏សមញ្ញជាមួយនឹងការប្តូរកញ្ចក់ឡែននៃវ៉ែនតា ទោះបីជាអ្នកបានទិញនៅហាងដទៃ!

US$58~

ដោយមានបំណងចង់ឲ្យអ្នករក្សានូវវ៉ែនតាដែលមានអនុស្សាវរីយ៍ដ៏សំខាន់របស់អ្នក នៅ OWNDAYS យើងខ្ញុំក៏មានទទួលប្តូរកញ្ចក់ឡែននៃវ៉ែនតាដែលអ្នកបានទិញពីហាងដទៃដោយក្តីរីករាយ។

ស៊ុម

ម៉ាកដើមដែលត្រូវបានផលិត/រចនាម៉ូដ/រៀបចំផែនការនៅក្រុមហ៊ុនយើងផ្ទាល់

វ៉ែនតានៅ OWNDAYS សុទ្ធតែធ្វើដោយដៃទាំងអស់។ គ្រឿងវ៉ែនតានិមួយៗត្រូវបានផ្គុំឡើងជាមួយនឹងការយកចិត្តទុកដាក់។

ហាង OWNDAYS មានការធានាជូនសម្រាប់អតិថិជន

យើងសន្យាថានឹងផ្តល់នូវសេវា និងការធានាដ៏ល្អកម្រិតខ្ពស់ជាងគេក្នុងវិស័យវ៉ែនតា

ផ្តល់ការធានាក្នុងស្តង់ដារតែមួយនៅហាងក្នុងទូទាំងសាកល។ ហាង OWNDAYS បន្តកើនឡើងរាល់ថ្ងៃនៅទូទាំងពិភពលោក។

បុគ្គលិកហាង

ផ្តល់ការគាំទ្រទាំងបច្ចេកទេសវ៉ែនតាដ៏ជាក់លាក់ និងបដិសណ្ឋារកិច្ចខ្ពស់ដោយមានច្រើនភាសា

យើងចង់ផ្តល់នូវវ៉ែនតា1ដើមដ៏ល្អដែលពោរពេញទៅដោយភាពទាន់សម័យ និងធ្វើឲ្យការរស់នៅកាន់តែសម្បូរបែបសម្រាប់អតិថិជន! ដូច្នេះ យើងស្វែងយល់ពីតម្រូវការរបស់អតិថិជនម្នាក់ៗ ហើយណែនាំនូវស៊ុមដ៏ល្អនិងរបៀបប្រើប្រាស់ជូន។

TOP

TOP