• LANGUAGE
 • ភាសាខ្មែរ

OWNDAYS

 • ភាសាខ្មែរ
言語選択ボタン

លៃ

- តារាងតម្លៃ -

កញ្ចក់អាស្ពែរិកមានកម្រិតសន្ទស្សន៍ខ្ពស់ដោយគ្មានចំណាយថ្លៃបន្ថែម

ហាង OWNDAYS បង្កើតប្រព័ន្ធតម្លៃធម្មតាហើយស្រួលយល់សម្រាប់អតិថិជន–យើងផ្ដល់ឲ្យកញ្ចក់អាស្ពែរិកមានកម្រិតសន្ទស្សន៍ខ្ពស់ដោយគ្មានចំណាយថ្លៃបន្ថែមដោយមិនគិតថាកំរិតណាទេ!
តម្លៃដែលបានបង្ហាញនៅលើដងវ៉ែនតានីមួយៗគឺត្រូវបានរាប់បញ្ចូលទាំងកញ្ចក់។

ហាង OWNDAYS បង្កើតប្រព័ន្ធថ្លៃធម្មតាហើយស្រួលយល់សម្រាប់អតិថិជន–យើងផ្ដល់ឲ្យកញ្ចក់អាស្ពែរិកមានកម្រិតសន្ទស្សន៍ខ្ពស់ដោយគ្មានចំណាយថ្លៃបន្ថែមដោយមិនគិតថាកំរិតណាទេ!
តម្លៃដែលបានបង្ហាញនៅលើដងវ៉ែនតានីមួយៗនៅក្នុងគឺគិតបញ្ចូលទាំងកញ្ចក់។

詳しく見る

កញ្ចក់

- កញ្ចក់ -

ហាង OWNDAYS នាំមកឲ្យអ្នកនូវផាសុខភាពភ្នែករបស់អ្នក ដោយមិនមានការចំណាយបន្ថែមសូម្បីកញ្ចក់ដែលស្ដើងក៏ដោយ!

នៅ OWNDAYS កញ្ចក់អាស្ពែរិកកម្រិតសន្ទស្ស៍ខ្ពស់ត្រូវមានស្តង់ដារ និងបំពាក់ការការពារ UV និងការប្រលាក់ ត្រូវបានផលិតដោយរោងចក្រល្បីនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន។ អ្នកក៏អាចកែកញ្ចក់ទៅជាកញ្ចក់ប្រែប្រួលតាមបរិយាកាស កញ្ចក់បម្លែង Transitions កញ្ចក់ពណ៌ និងកញ្ចក់ PC អាស្រ័យលើគោលបំណងនៃការប្រើរបស់អ្នក។

នៅ OWNDAYS កញ្ចក់អាស្ពែរិកកម្រិតសន្ទស្ស៍ខ្ពស់ត្រូវមានស្តង់ដារ និងបំពាក់ការការពារ UV និងការប្រលាក់ ត្រូវបានផលិតដោយរោងចក្រល្បីនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន។ អ្នកក៏អាចកែកញ្ចក់ទៅជាកញ្ចក់ប្រែប្រួលតាមបរិយាកាស កញ្ចក់បម្លែង Transitions កញ្ចក់ពណ៌ និងកញ្ចក់ PC អាស្រ័យលើគោលបំណងនៃការប្រើរបស់អ្នក។

詳しく見る

ចំណាយពេលត្រឹមតែ 20 នាទីប៉ុណ្ណោះ

- ចំណាយពេលត្រឹមតែ 20 នាទីប៉ុណ្ណោះ -

យើងអាចកាត់វ៉ែនតាមួយដោយគ្រាន់តែចំណាយពេលត្រឹមតែ 20 នាទី តែប៉ុណ្ណោះក្រោយការចង់ប្រាក់រួច។

ពេលវេលារបស់អ្នកមានសារសំខាន់ណាស់ចំពោះ​ពួកយើង ហើយភាពរហ័សហួនគឺជាផ្នែកសំខាន់​មួយនៃសេវាកម្មរបស់យើង។
ចំណេះធ្វើ និងជំនាញ​របស់យើងនាំឲ្យយើងបំពេញការងារទាំងពីររបស់​អ្នកយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយត្រូវប្រើតែរយៈពេលតែ 20​នាទីប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីការបង់ប្រាក់រួច។

ពេលវេលារបស់អ្នកមានសារសំខាន់ណាស់ចំពោះ​ពួកយើង ហើយភាពរហ័សហួនគឺជាផ្នែកសំខាន់​មួយនៃសេវាកម្មរបស់យើង។
ចំណេះធ្វើ និងជំនាញ​របស់យើងនាំឲ្យយើងបំពេញការងារទាំងពីររបស់​អ្នកយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយត្រូវប្រើតែរយៈពេលតែ 20​នាទីប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីការបង់ប្រាក់រួច។

詳しく見る

សេវាកម្មផ្លាស់ប្តូរកញ្ចក់ឡែន

- សេវាកម្មផ្លាស់ប្តូរកញ្ចក់ឡែន -

យើងក៏អាចដូរកញ្ចក់ឡែនវ៉ែនតាដែលបានទិញពីហាងដ៏ទៃបានដោយតម្លៃជាក់លាក់ណាមួយ។

អនុញ្ញាតឲ្យពួកយើងជួយអ្នកលើការដុសលាងកញ្ចក់វ៉ែនតាចាសដែលអ្នកមាន។ នោះហើយជាហេតុផលដែលនៅហាង OWNDAYS រីករាយនឹងទទួលយកកញ្ចក់ឡែនវ៉ែនតាដែលទិញនៅហាងដ៏ទៃ។

អនុញ្ញាតឲ្យពួកយើងជួយអ្នកលើការដុសលាងកញ្ចក់វ៉ែនតាចាសដែលអ្នកមាន។ នោះហើយជាហេតុផលដែលនៅហាង OWNDAYS រីករាយនឹងទទួលយកកញ្ចក់ឡែនវ៉ែនតាដែលទិញនៅហាងដ៏ទៃ។

詳しく見る

ហាង OWNDAYS មានការធានាជួនសម្រាប់អតិថិជន

- ហាង OWNDAYS មានការធានាជួនសម្រាប់អតិថិជន -

ផ្តល់ជួនលោកអ្នកនូវសេវាកម្មល្អៗដល់អតិថិជនដែលបានជាវវ៉ែនតាពីហាងរបស់យើង

ហាង OWNDAYS និងបន្តរពង្រីកសាខារបស់យើងជាប្រព័ន្ធទៅកាន់សកលលោកទាំងមូល, យើងបានខិតខំខ្នះខ្នែងក្នុងការចែកចាយវ៉ែនតារបស់យើងជួនទៅកាន់អតិថិជនដែលតែងតែគាំនិងជឿរជាក់ទៅលើហាងរបស់យើងខ្ញុំ។ សូមចូលទៅកាន់ហាង OWNDAYS មួយណាក៏បានដែលនៅជិតលោកអ្នក, ទោះបីជានៅទីណាក៏ដោយ។

詳しく見る

គុណភាពខ្ពស់ជាមួយនឹងតម្លៃសមហេតុផល

- គុណភាពខ្ពស់ជាមួយនឹងតម្លៃសមហេតុផល -

គុណភាពមានអត្តសញ្ញាណ!

រាល់កញ្ចក់វ៉ែនតានៅហាង OWNDAYSទាំងអស់មានយីហោដើមដែលត្រូវបានរៀបចំ កែច្នៃនិងផលិតដោយពួកយើងផ្ទាល់។
ជាមួយចំនេះដឹងលើការរបៀបប្រើនិងការច្នៃប្រឌិតឈានមុខគេលើហាងផ្នែកឧបករណ៍ពាក់ការពារភ្នែក យើងផ្ដល់ផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់ជាមួយថ្លៃអាចទទួលយកបានដែលមិនត្រឹមតែស្មើផលិតផលយីហោថ្លៃខ្ពស់ផ្សេងទេ តែវាមានគុណភាពលើសនឹងទៀត។

រាល់កញ្ចក់វ៉ែនតានៅហាង OWNDAYSទាំងអស់មានយីហោដើមដែលត្រូវបានរៀបចំ កែច្នៃនិងផលិតដោយពួកយើងផ្ទាល់។
ជាមួយចំនេះដឹងលើការរបៀបប្រើនិងការច្នៃប្រឌិតឈានមុខគេលើហាងផ្នែកឧបករណ៍ពាក់ការពារភ្នែក យើងផ្ដល់ផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់ជាមួយថ្លៃអាចទទួលយកបានដែលមិនត្រឹមតែស្មើផលិតផលយីហោថ្លៃខ្ពស់ផ្សេងទេ តែវាមានគុណភាពលើសនឹងទៀត។

詳しく見る

ការធានា & សំនួរដែលសួរញឹកញាប់

- ការធានា & សំនួរដែលសួរញឹកញាប់ -

សំនួរដែលសួរញឹកញាប់ដែលទាក់ទង់ទៅហាងរបស់យើង

ទីនេះគឺជាសំនួរដែលសួរញឹកញាប់និងចំលើយរបស់វា។
សំនួររបស់អ្នកអាចនឹងត្រូវបានឆ្លើយរួចរាល់ទៅហើយ។

ទីនេះគឺជាសំនួរដែលសួរញឹកញាប់និងចំលើយរបស់វា។
សំនួររបស់អ្នកអាចនឹងត្រូវបានឆ្លើយរួចរាល់ទៅហើយ។

詳しく見る

ប្រវត្ដក្រុមហ៊ុន

- ប្រវត្ដក្រុមហ៊ុន -

ជាហាងនាំមុខខាងឧបករណ៍ពាក់ភ្នែក

ការទទួលបានជោគជ័យលើការបើកហាងនៅជុំវិញប្រទេសជប៉ុន យើងពង្រីកហាង OWNDAYS

ការទទួលបានជោគជ័យលើការបើកហាងនៅជុំវិញប្រទេសជប៉ុន យើងពង្រីកហាង OWNDAYS

詳しく見る

បុគ្គលិហាង

- បុគ្គលិហាង -

វិជ្ជាជីវៈ

យើងអាចណែនាំឱ្យជ្រើសរើសវ៉ែនតាដ៏ល្អបំផុតជាមួយនឹកពណ៌ដែលត្រូវស្ទីលរបស់អ្នកនិងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក។ យើងខិតខំប្រឹងប្រែងឥតឈប់ឈរដើម្បីពង្រីកដំណើរការឧបករណ៍ពាក់លើភ្នែកទៅលើជំនាញបច្ចេកទេស ចំនេះដឹងនិងជំនាញសេវាកម្មអតិថិជនទៅបុគ្គលិករបស់យើង។
ជាអ្នកជំនាញបំរើសេវាកម្មអតិថិជន អ្នកសំរបសំរួលម៉ូដទាន់សម័យនិងលើវិស័យវ៉ែនតា យើងផ្ដល់ជូនអតិថិជនរបស់យើងជាមួយការធានា សន្តិសុខ និងសេវាកម្មដែលមានគុណភាពខ្ពស់។

យើងអាចណែនាំឱ្យជ្រើសរើសវ៉ែនតាដ៏ល្អបំផុតជាមួយនឹកពណ៌ដែលត្រូវស្ទីលរបស់អ្នកនិងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក។ យើងខិតខំប្រឹងប្រែងឥតឈប់ឈរដើម្បីពង្រីកដំណើរការឧបករណ៍ពាក់លើភ្នែកទៅលើជំនាញបច្ចេកទេស ចំនេះដឹងនិងជំនាញសេវាកម្មអតិថិជនទៅបុគ្គលិករបស់យើង។
ជាអ្នកជំនាញបំរើសេវាកម្មអតិថិជន អ្នកសំរបសំរួលម៉ូដទាន់សម័យនិងលើវិស័យវ៉ែនតា យើងផ្ដល់ជូនអតិថិជនរបស់យើងជាមួយការធានា សន្តិសុខ និងសេវាកម្មដែលមានគុណភាពខ្ពស់។

詳しく見る

បណ្ដាម៉ាក់របស់ OWNDAYS

ម៉ាកមួយមានគំនិតលក្ខណៈដែលអ្នកអាចជ្រើសទៅតាមម៉ូដរបស់អ្នកនិងរបៀបដែលអ្នកចង់ប្រើវ៉ែនតារបស់អ្នក។

ម៉ាកមួយមានគំនិតលក្ខណៈដែលអ្នកអាចជ្រើសទៅតាមម៉ូដរបស់អ្នកនិងរបៀបដែលអ្នកចង់ប្រើវ៉ែនតារបស់អ្នក។

 • airultem
 • airultemclassic
 • OWNDAYS SNAP
 • Memory Metal
 • John Dillinger
 • Graph Belle
 • FUWA CELLU
 • lillybell
 • OWNDAYS PC
 • AIR For Men
 • K.moriyama
 • +NICHE
 • ECO2xy
 • AIR FIT
 • BUTTERFLY EFFECT
 • 千一作
 • marcus raw
 • Junni
 • Based
 • Amber
 • junhashimoto EYEWEAR
 • MonkeyFlip × OWNDAYS
 • PUERTA DEL SOL
 • Roen