ត្រូវបានឆ្នៃដោយដាក់ដែកឆក់ពីក្នុង ដែលធ្វើអោយលោកអ្នក ផ្លាស់ប្តូរវ៉ែនតារបស់អ្នកពីវ៉ែនតាធម្មតា ទៅជាវ៉ែនតាខ្មៅភ្លាមៗបានក្នុងមួយពព្រិចភ្នែក

OWNDAYS SNAP

ត្រូវបានឆ្នៃដោយដាក់ដែកឆក់ពីក្នុង ដែលធ្វើអោយលោកអ្នក ផ្លាស់ប្តូរវ៉ែនតារបស់អ្នកពីវ៉ែនតាធម្មតា ទៅជាវ៉ែនតាខ្មៅភ្លាមៗបានក្នុងមួយពព្រិចភ្នែក

OWNDAYS SNAP
OWNDAYS SNAP

ផ្លាស់ប្តូរវ៉ែនតារបស់អ្នកពីវ៉ែនតាធម្មតា
ទៅជាវ៉ែនតាខ្មៅភ្លាមៗបានក្នុងមួយ ពព្រិចភ្នែក

ប្រែក្លាយវ៉ែនតារបស់អ្នកទៅជាវ៉ែនតាយ៉ាងងាយស្រួលនៅចុងម្រាមដៃរបស់អ្នកជាមួយនឹង SNAP LENS ជាមួយនឹងកញ្ចក់ Polarised lenses ដែលកាត់បន្ថយពន្លឺចាំងលើផ្ទៃផ្លូវ និងផ្ទៃទឹក ដើម្បីឱ្យមើលឃើញកាន់តែច្បាស់។

ស៊ុម និង SNAP LENS ត្រូវបានលក់ជាឈុត។ ការផ្លាស់ប្តូរ ឬទិញតែ SNAP LENS ដាច់ដោយឡែកមិនមានទេ។

រកមើលផលិតផល OWNDAYS SNAP ទាំងអស់

លក្ខណៈពិសេសន FEATURES

 • ដងវ៉ែនតានិមួយៗ មានភ្ជាប់មកជាមួយនឹង SNAP LENS មួយហើយស្រេចក្នុងមួយឈុត
  ដងវ៉ែនតានិមួយៗ មានភ្ជាប់មកជាមួយនឹង SNAP LENS មួយហើយស្រេចក្នុងមួយឈុត

  វ៉ែនតាដែលមានភាពងាយស្រួល 2-in-1
  ដែលពាក់ធម្មតាក៏បាន ធ្វើជាវ៉ែនតាខ្មៅក៏បាន

 • ដែកឆក់ ងាយស្រួយភ្ជាប់ និងដោះចេញបានយ៉ាងលឿន
  ដែកឆក់ ងាយស្រួយភ្ជាប់ និងដោះ
  ចេញបានយ៉ាងលឿន

  ផ្លាស់ប្តូរវ៉ែនតារបស់អ្នកពីវ៉ែនតាធម្មតា
  ទៅជាវ៉ែនតាខ្មៅភ្លាមៗបានក្នុងមួយពព្រិចភ្នែក

 • Polarised lens ជួយកាត់បន្ថយចំ ណាំងផ្លាតពីផ្ទៃដែល ជះពន្លឺខ្លាំង
  Polarised lens ជួយកាត់បន្ថយចំ ណាំងផ្លាតពីផ្ទៃដែល ជះពន្លឺខ្លាំង

  SNAP LENS ជាកញ្ចក់កាត់ចំណាំងផ្លាត ដែលជួយលោកអ្នក អោយទទួលបានបទ
  ពិសោធន៍គំហើញ យ៉ាងមានផាសុខភាព ពេលពេលធ្វើតំណើរខាងក្រៅ

ផលិតផលថ្មីបំផុតរបស់ OWNDAYS SNAP NEW ARRIVAL

 • SNP1018N-3S C1
  SNP1018N-3S C1
  SNP1018N-3S C1
  SNP1018N-3S C1

  SNP1018N-3S

  US$158

  ស៊ុមពហុកោណជាមួយនឹងកញ្ចក់ឃ្លីប ក្នុងពណ៌ភ្លឺច្បាស់ និងស្រាលទាន់សម័យ។ គ្រាន់តែភ្ជាប់ឈុតនៅលើស៊ុមដើម្បីបន្ថែមភាពឡយភ្លាមៗ។

  លំអិតបន្ថែម
  SNP1018N-3S C2
  SNP1018N-3S C2
  SNP1018N-3S C2
  SNP1018N-3S C2

  SNP1018N-3S

  US$158

  ស៊ុមពហុកោណជាមួយនឹងកញ្ចក់ឃ្លីប ក្នុងពណ៌ភ្លឺច្បាស់ និងស្រាលទាន់សម័យ។ គ្រាន់តែភ្ជាប់ឈុតនៅលើស៊ុមដើម្បីបន្ថែមភាពឡយភ្លាមៗ។

  លំអិតបន្ថែម
  SNP1018N-3S C3
  SNP1018N-3S C3
  SNP1018N-3S C3
  SNP1018N-3S C3

  SNP1018N-3S

  US$158

  ស៊ុមពហុកោណជាមួយនឹងកញ្ចក់ឃ្លីប ក្នុងពណ៌ភ្លឺច្បាស់ និងស្រាលទាន់សម័យ។ គ្រាន់តែភ្ជាប់ឈុតនៅលើស៊ុមដើម្បីបន្ថែមភាពឡយភ្លាមៗ។

  លំអិតបន្ថែម
  C1
  C2
  C3
 • SNP1019N-3S C1
  SNP1019N-3S C1
  SNP1019N-3S C1
  SNP1019N-3S C1

  SNP1019N-3S

  US$158

  ស៊ុមរាងមូលជាមួយនឹងការរចនាទាន់សម័យ រចនាទំហំធំ ជួយធ្វើឱ្យមុខមើលទៅកាន់តែតូចស្តើង។

  លំអិតបន្ថែម
  SNP1019N-3S C2
  SNP1019N-3S C2
  SNP1019N-3S C2
  SNP1019N-3S C2

  SNP1019N-3S

  US$158

  ស៊ុមរាងមូលជាមួយនឹងការរចនាទាន់សម័យ រចនាទំហំធំ ជួយធ្វើឱ្យមុខមើលទៅកាន់តែតូចស្តើង។

  លំអិតបន្ថែម
  SNP1019N-3S C3
  SNP1019N-3S C3
  SNP1019N-3S C3
  SNP1019N-3S C3

  SNP1019N-3S

  US$158

  ស៊ុមរាងមូលជាមួយនឹងការរចនាទាន់សម័យ រចនាទំហំធំ ជួយធ្វើឱ្យមុខមើលទៅកាន់តែតូចស្តើង។

  លំអិតបន្ថែម
  C1
  C2
  C3
 • SNP2016A-3S C1
  SNP2016A-3S C1
  SNP2016A-3S C1
  SNP2016A-3S C1

  SNP2016A-3S

  US$158

  ស៊ុមវ៉ែនតាបែប Wellington ជាមួយនឹងការរចនាដ៏ឆ្លាតវៃ ដូច្នេះអ្នកអាចប្រើបានគ្រប់ពេល សូម្បីតែពេលហាត់ប្រាណក៏ដោយ។

  លំអិតបន្ថែម
  SNP2016A-3S C2
  SNP2016A-3S C2
  SNP2016A-3S C2
  SNP2016A-3S C2

  SNP2016A-3S

  US$158

  ស៊ុមវ៉ែនតាបែប Wellington ជាមួយនឹងការរចនាដ៏ឆ្លាតវៃ ដូច្នេះអ្នកអាចប្រើបានគ្រប់ពេល សូម្បីតែពេលហាត់ប្រាណក៏ដោយ។

  លំអិតបន្ថែម
  SNP2016A-3S C3
  SNP2016A-3S C3
  SNP2016A-3S C3
  SNP2016A-3S C3

  SNP2016A-3S

  US$158

  ស៊ុមវ៉ែនតាបែប Wellington ជាមួយនឹងការរចនាដ៏ឆ្លាតវៃ ដូច្នេះអ្នកអាចប្រើបានគ្រប់ពេល សូម្បីតែពេលហាត់ប្រាណក៏ដោយ។

  លំអិតបន្ថែម
  C1
  C2
  C3
 • SNP2017A-3S C1
  SNP2017A-3S C1
  SNP2017A-3S C1
  SNP2017A-3S C1

  SNP2017A-3S

  US$158

  ការរចនាស៊ុមពាក់កណ្តាលរង្វង់ដែលផ្តល់នូវទិដ្ឋភាពធំទូលាយជាងមុន ជាមួយនឹងជើងវ៉ែនតាដែលបានរចនាយ៉ាងពិសេស ជាមួយនឹងកៅស៊ូប្រឆាំងនឹងការរអិលនៅខាងក្នុងជើងវ៉ែនតាដើម្បីរក្សាស៊ុមនៅនឹងកន្លែង។ គ្រាន់តែភ្ជាប់កញ្ចក់ឃ្លីបលើវ៉ែនតាដើម្បីបង្កើតរូបរាងខុសគ្នាទាំងស្រុងដោយមិនពិបាក។

  លំអិតបន្ថែម
  SNP2017A-3S C2
  SNP2017A-3S C2
  SNP2017A-3S C2
  SNP2017A-3S C2

  SNP2017A-3S

  US$158

  ការរចនាស៊ុមពាក់កណ្តាលរង្វង់ដែលផ្តល់នូវទិដ្ឋភាពធំទូលាយជាងមុន ជាមួយនឹងជើងវ៉ែនតាដែលបានរចនាយ៉ាងពិសេស ជាមួយនឹងកៅស៊ូប្រឆាំងនឹងការរអិលនៅខាងក្នុងជើងវ៉ែនតាដើម្បីរក្សាស៊ុមនៅនឹងកន្លែង។ គ្រាន់តែភ្ជាប់កញ្ចក់ឃ្លីបលើវ៉ែនតាដើម្បីបង្កើតរូបរាងខុសគ្នាទាំងស្រុងដោយមិនពិបាក។

  លំអិតបន្ថែម
  SNP2017A-3S C3
  SNP2017A-3S C3
  SNP2017A-3S C3
  SNP2017A-3S C3

  SNP2017A-3S

  US$158

  ការរចនាស៊ុមពាក់កណ្តាលរង្វង់ដែលផ្តល់នូវទិដ្ឋភាពធំទូលាយជាងមុន ជាមួយនឹងជើងវ៉ែនតាដែលបានរចនាយ៉ាងពិសេស ជាមួយនឹងកៅស៊ូប្រឆាំងនឹងការរអិលនៅខាងក្នុងជើងវ៉ែនតាដើម្បីរក្សាស៊ុមនៅនឹងកន្លែង។ គ្រាន់តែភ្ជាប់កញ្ចក់ឃ្លីបលើវ៉ែនតាដើម្បីបង្កើតរូបរាងខុសគ្នាទាំងស្រុងដោយមិនពិបាក។

  លំអិតបន្ថែម
  C1
  C2
  C3

ជ្រើសរើសស៊ុមតាមរបៀបរស់នៅរបស់អ្នក។ PICK UP

US$158

ក្លាស៊ីក រួមជាមួយនឹងការបង្វិលបែបទំនើបCLASSIC

ការបង្ហាញចេញនូវ ឯកជនភាពFASHION

បង្ហាញនូវភាពឆ្លាតវ័យ និងមុតមាំ ក្នុងកម្មវិធីផ្លូវការWORKDAYS

ORIGINAL CASE

OWNDAYS SNAP ORIGINAL CASE

ឆ្នៃម៉ូតយ៉ាងពិសេសសំរាប់ SNAP LENS
ស្រោមសំរាប់ដាក់ SNAP LENS

ការប្រុងប្រយ័ត្ន ក្នុងការប្រើប្រាស់ NOTICE

 • ស៊ុម និង SNAP LENS ត្រូវបានលក់ជាឈុត ការផ្លាស់ប្តូរ ឬទិញតែ SNAP LENS ដាច់ដោយឡែកមិនបានទេ។
 • ប្រសិនបើលោកអ្នក មានបញ្ហា មិនមានផាសុខភាព កំឡុងពេលប្រើប្រាស់ សូមបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ភ្លាមៗ។
 • សូមដក Clip-on ចេញនៅពេលលោកអ្នកបត់វ៉ែនតាទុក
 • Clip-on អាចខូចប្រសិនបើត្រូវទង្គិច ឬបុក។ សូមប្រើប្រាស់ ដោយការប្រុងប្រយ័ត្ន។
 • ការប្តូរកញ្ចក់ជំនួសចូលក្នុង Clip-on គឺមិនអាចធ្វើបានទេ
 • សូមកុំពាក់វ៉ែនតាយូរពេក ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនទាន់ទំលាប់
 • សូមកុំពាក់វ៉ែនតាដែលមានពណ៌ងងឹតពេក ពេលបើកបរពេលយប់
 • កំរិតនៃការការពារចំណាំងផ្លាត វាអាស្រ័យទៅតាម ពណ៌របស់កញ្ចក់វ៉ែនតា។
 • ប្រសិនបើលោកអ្នក ឈឺក្បាល ឬមិនមានផាសុខភាពនៅពេល ប្រើប្រាស់ផលិតផល សូមបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ ហើយរកថ្នាំព្យាបាល
 • ត្រូវតែរក្សារ SNAP LENS និងទុកដាក់អោយបានត្រឹមត្រូវ ដើម្បីចៀសវៀងការខូចខាត ឬឆ្កូត SNAP LENS
TOP

TOP